Custòdia del Territori

Algunes entitats establim acords de col·laboració amb propietaris privats i públics per a millorar ambientalment les seves propietats en la mesura de les possibilitats tant dels titulars com de les entitats de custòdia.

Els acords no impliquen que els terrenys, si no ho gaudeixen ja, tinguin cap protecció legal com a espais naturals. De fet, els acords poden ser de conreus, espais periurbans degradats o fins i tot edificis. I poden ser tota la finc o de part d’ella: una font, un arbre monumental, etc.

Actualment les dues entitats que signen acords de custòdia són:

IAEDEN iaeden@iaeden.cat

GEPEC secretaria@gepec.cat

custodia1