Els Naturalistes de Girona denúncien la manca de control en l’etiquetat de productes amb transgènics

Penjat el 20 de maig de 2005, per ecologistes

Segons les dades diponibles facilitades pel Departament de Comerç, Consum i Turisme, a petició de l’ANG, el número d’anàlisis que es van realitzar a tot Catalunya per tal de determinar el correcte etiquetat de productes que puguin contenir OMG s’ha limitat tan sols a 13 presa de mostres l’any 2003 i 13 presa de mostres l’any 2004.

Des d’aquesta entitat ens sembla preocupant i totalment negligent la manca de control en el correcte etiquetat de productes tenint present els milers de productes que actualment es comercialitzen a Catalunya. Aquest fet, és una mostra clara de la negligència que s’ha portat fins ara respecte als OMG.

Vista la situació actual dels conreus amb varietats transgèniques i l’etiquetat de productes sembla clar que la Generalitat s’ha despreocupat totalment de realitzar els controls mínims i indispensables per tal d’assegurar que el que fins ara s’ha aprovat jurídicament es cumpleixi.

En resum, i en aquesta situació, la persona consumidora és totalment vulnerable i indefensa a l’hora de decidir lliurament la seva compra per productes lliures de transgènics.

Per altra banda, des de la nostra entitat demanem la paralització de l’actual esborrany de Decret de Coexistència de conreus convencionals, ecològics i transgènics i que Catalunya es declari zona lliure de transgènics tal com han fet altres indrets europeus.

Per a més informació adreceu-vos a:

Associació dels Naturalistes de Girona
info@naturalistesgirona.org
972 223 638