Sobre el conveni de restauració de la pedrera Vallensana amb bales d’Ecoparc

Penjat el 2 de juny de 2005, per ecologistes

La Plataforma Cívica per la Reducció dels Residus, en nom de la federació Ecologistes de Catalunya, manifesta la seva oposició al conveni per a la realització d’una prova pilot de restauració de la Pedrera Vallensana al municipi de Badalona amb bales de residus procedents dels ecoparcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es signarà aquesta tarda…

… entre l’Agència de Residus de Catalunya, l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, l’Entitat Gestora Metropolitana de Runes i l’Ajuntament de Badalona.

Considerem inadmissible que, sota l’excusa d’una prova pilot d’aplicació de bales de residus d’origen municipal, es vulgui restaurar un espai d’uns 4 milions de metres cúbics que ja compta amb un projecte de restauració amb autorització ambiental com a monodipòsit de terres i runes (segons declaració d’impacte ambiental publicada al DOGC 4276 de 9 de desembre de 2004), el que significa que només es pot reomplir amb residus de la construcció, terres i runes, però no residus d’origen municipal. Cal recordar també que ja s’està realitzant, des de fa uns mesos, una prova pilot del comportament de les bales de l’Ecoparc, a l’abocador del Garraf.

Considerem que no es pot acceptar a priori el caràcter de residu inert d’aquestes bales de residus catacteritzats d’”inertitzats” sense la informació clara i contrastada dels resultats que s’estan obtenint de les instal•lacions d’origen (Ecoparc 1 de Barcelona i Ecoparc 2 del Besòs) i donada la manca de rigor tècnic i científic amb que s’està desenvolupant la prova pilot a l’abocador del Garraf.

Per últim, manifestem que aquest conveni referma el caràcter continuista de la política de gestió de residus que està seguint el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, apostant pels tractaments de caràcter finalista (abocament i incineració dels residus) i desaprofitant l’oportunitat de desenvolupar mesures preventives i recuperadores de residus, tal i com venim denúnciant reiteradament.

Federació Ecologistes de Catalunya, 2 de juny de 2005