Urbanització de Pau: una incongruència del pla director territorial de l’Empordà

Penjat el 11 de juliol de 2005, per ecologistes

En aquesta acció de Pau volem denunciar la “imminent” destrucció
d’una connexió ecològica entre el Parc Natural del Cap de Creus i el
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, consolidant una barrera
edificada entre la Serra de Rodes i la plana de l’Empordà.

Actualment aquesta connexió és de les més amples de les connexions
identificades com a principals en aquesta zona i contradiu l’estratègia
de creixement que el Pla Director territorial de l’Empordà li atorga.

La destrucció d’aquest connector serà
conseqüència de la urbanització Empordà Parc del municipi de Pau, d’una
extensió de 37.77 hectàrees i significa la construcció de 200 habitatges i un hotel.

Les dimensions

Extensió

Nucli de
Pau

7.06 ha

Urbanització
els olivars

29.52 ha

Urbanització
“Parc Empordà”

37.77 ha

Aquesta és una urbanització té un
pla parcial aprovat des de l’any 1999 i que el passat juny es va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització de la mateixa (és dels últims tràmits
que segueixen aquestes urbanitzacions) al qual des de Salvem l’Empordà s’han
presentat al·legacions.

A més, una urbanització d’aquestes
característiques, a part dels problemes ambientals i de ser un atemptat al
territori, comportarà una sèrie de problemes de caire social al municipi, ja
que multiplicarà per tres la població actual del poble.

Actualment, planificar una
urbanització d’aquestes característiques no estaria permès per la llei
d’urbanisme actual ni es permetria segons l’avantprojecte de pla territorial de
l’Empordà, que defineix Pau com un nucli de consolidació
urbana
, que textualment el pla territorial li assigna la següent
estratègia:

“Consolidació i millora urbana en aquells nuclis i àrees urbanes que per la seva
petita dimensió no tenen capacitat per a estructurar extensions urbanes o que
no disposen de sòl físicament apte per a la urbanització o que tenen un molt
baix nivell d’accessibilitat.

L’objectiu
d’aquesta estratègia és el manteniment d’aquests nuclis com a patrimoni
urbanístic del territori i sovint com a peces significatives del paisatge,
mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les
activitats professionals, i a la segona residència de reutilització, com també
als serveis turístics de qualitat i petita escala.”

Alhora cal recordar que en aquest sentit l’acord del Tinell firmat per
l’actual govern de la
Generalitat el 14 de desembre del 2003, en la seva pàgina 67
incorpora literal:

“- Aturar
el projecte urbanístic que afecta al corredor biològic que conecta el Cap de
Creus amb els Aiguamolls de l’Empordà, fins que no s’hagi acabat el Pla
Director Comarcal o el Pla Territorial de la Regió de Girona.”

Per tant, davant del coneixement
de la problemàtica de tots els departaments de la Generalitat
corresponents i davant la “no actuació” d’aquests fem pública la llista de
responsables de la destrucció d’aquesta connexió ecològica, Salvem l’Empordà ha
repartit pel poble i penjat en el mur construït de l’acció d’avui el següent
ban:

BAN

Salvem l’Empordà vol homenatjar, amb aquest mur, als
notables empordanesos:

– Max Marcó

– Rubau Tarrés

– Risques
Arquitectes Associats SL

– Joan Anton Ibáñez

que intenten
tirar endavant la urbanització Empordà Parc a Pau, que destruiria una de les
connexions ecològiques entre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i el
Parc Natural de Cap de Creus consolidant una barrera urbanística entre la plana
empordanesa i la serra de Verdera.

Tampoc volem deixar d’agrair als tècnics i polítics
que estan permetent (amb un paper actiu
i en altres casos passiu) la seva aprovació.

– Josep Blanch- Alcalde de Pau

– Pere Maluquer-
Regidor d’Urbanisme de Pau i ex Director General de Patrimoni Natural

– Jaume Torrent – ex Cap d’Urbanisme a Girona

– Joan Antoni Solans – ex Director
General d’Urbanisme

– Joaquim Nadal – Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques

– Joan Llort – Director General
d’Urbanisme

– Ramon Luque – Director General
de Medi Natural

L’Empordà
tindrà un record per a tots vosaltres sempre més.

Pau, 9
de juliol 2005.