Una falsa web promou una campanya d’informació i presentació d’al·legacions al Pla de l’Energia de Catalunya 2

Penjat el 15 de juliol de 2005, per ecologistes

Aquest matí, representants de la federació Ecologistes de Catalunya i
la Plataforma No a la MAT! han presentat la campanya informativa i de
presentació d’al·legacions al Pla de
l’Energia de Catalunya 2006-2015 elaborat pel Departament
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

En aquestes al·legacions es denúncia que el PEC:

– Incrementa la dependència dels
combustibles fòssils. L’augment d’importacions energètiques serà
d’un 22% en xifres absolutes.

– No significa una reducció real del
consum energètic. Augmenta un 20-30% el consum d’energia
primària davant la proposta de la UE de reduir un 11,5% el consum
d’energia el 2015.

– Manté la producció energètica
centralitzada.
El PEC garanteix la pervivència de les nuclears, de les centrals
tèrmiques de Cercs i de Foix, aposta per la construcció d’entre 3 i 6
noves centrals de cicle combinat i planeja diverses noves línies d’alta
i molta alta tensió (MAT).

– No assoleix els nivells mínims de
fonts renovables.
Malgrat l’espectacular avanç de l’eòlica, es passarà, en el millor dels
casos, d’un 3,2 % de la generació d’energia primària consumida a un
6,5% l’any 2010 i un 7,9% el 2015. Això suposarà un clar incompliment
de les directrius de la UE i del pacte del Tinell que estipulen un 12%
per l’any 2010.

– Incompleix el protocol de Kyoto.
Les emissions de CO2 no tant sols no s’ajustaran al que
exigeix l’acord
de Kyoto sinó que augmentaran entre un 94 i un 102%. Això representa un
incompliment de l’acord del Tinell

– No planifica el tancament de les
centrals nuclears.
No hi ha cap mena de voluntat política de procedir al tancament de les
nuclears, el que suposa una nova violació de l’acord del Tinell.

– Planeja l’augment de la
interconnexió amb l’estat francès. Són especialment preocupants
els projectes de línies

d’interconnexió internacionals ja que malgrat el que esmenta el Pla
Energètic no responen a cap necessitat real del sistema elèctric de
l’estat espanyol ja que aquest ha estat excendentari durant l’any 2004
i no s’han utilitzat les interconnexions ja existents.

– Incompleix l’Acord del Tinell.
Suposa un engany a part de la ciutadania, ja que va dipositar la seva
confiança en un govern progressista i amb tints ecologistes.

Davant d’aquesta situació es demana que:

– No s’aprovi l’actual esborrany de Pla Energètic.

– Es confeccioni un nou Pla de l’Energia que es fonamenti en
plantejaments tècnics imparcials i solvents i es basi en les
necessitats reals de les persones i de l’economia de Catalunya.

– Respecti els mínims acordats en el Pacte del Tinell.

– Es treballi per a obtenir les competències necessàries per impulsar
des de Catalunya i per a Catalunya tots els aspectes relacionats amb el
Pla de l’Energia.

– S’avanci pel camí de la democràcia participativa impulsant debats
socials tant per la definició del model energètic com per als projectes
d’infraestructures que siguin necessàries.

Falsa web de la Generalitat

El puntal de la campanya és una web informativa que copia el disseny i
l’estructura de la web que la Generalitat ha posat a disposició de la
ciutadania per informar sobre el PEC i facilitar la presentació
d’al·legacions. En aquesta web es dóna la mateixa informació que a la
web oficial però des d’un altre punt de vista, donant resposta a una
sèrie de preguntes freqüents sobre el PEC des de la perspectiva
ecologista. Des d’aquesta web es pot accedir a una pàgina des d’on es
poden enviar a la Generalitat les al·legacions preparades per
Ecologistes de Catalunya.

Fins on tenim coneixement, es tracta del primer cop que una campanya
segueix aquesta estratègia a Catalunya. L’objectiu de la campanya,
però, no és suplantar la web original sinó posar de relleu l’estratègia
de maquillatge de les xifres i dels fets objectius del PEC que es fa a
la
pàgina d’informació oficial de la Generalitat.

Enviament massiu d’al·legacions

Per tal de difondre aquesta web i la campanya s’han dissenyat unes
postals amb els principals arguments en contra del PEC de les quals es
faran enviaments cíclics a diferents adreces de correu electrònic.

Per a més informació

Xavi Llorente: 666 540 175

Pàgina web d’Ecologistes de Catalunya: http://aeec.pangea.org/

Pàgina web de la campanya: http://aeec.pangea.org/PEC/index.html