“Durs” suggeriments a l’avantprojecte de POUM de Castelló d’Empúries

Penjat el 15 de juliol de 2005, per ecologistes

Comunicat de premsa de l’acció directe
realitzada avui per la plataforma Salvem l’Empordà a l’ajuntament de Castelló
d’Empúries.

L’acció ha estat entrar al registre municipal uns suggeriments a
l’avantprojecte de POUM de Castelló d’Empúries, que preveu un
creixement excessiu seguint el model de marina residencial, adjuntat-hi
com a annex uns blocs de pedra procedents de l’enderrocament del Fluvià
Marina, perquè s’adonin que les marines residencials són models
obsolets.

SALVEM L’EMPORDÀ – plataforma constituïda a Figueres el mes de
juny de 2002, a
l’objecte de defensar el territori, el medi ambient i el paisatge de l’Empordà,
actualment greument amenaçats,

EXPOSA

– Que
actualment es troba en fase de suggeriments el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM, a partir d’ara) de Castelló d’Empúries

– Que
actualment es troba en fase de suggeriments el Pla Director Territorial de
l’Empordà (PDTE, a partir d’ara)

– Que en data
23 de febrer de 2005 hi hagué l’enderrocament de l’edifici emblema a la comarca
de la marina residencial prevista a la desembocadura del Fluvià.

I per tot
plegat, volem fer les següents

CONSIDERACIONS

– Que segons
l’Institut d’Estadística de Catalunya, Castelló d’Empúries té en l’actualitat
13.500 habitatges construïts, dels quals:

– 2300 són principals

– 6000 són
secundaris

– 5200 són vacants

Que el POUM de
Castelló d’Empúries pretén, a més, créixer en 3000 habitatges més; una dada
injustificable davant la incongruència d’aquests 5000 habitatges vacants.

– Que aquests
mateixos 3000 habitatges són una incongruència més pel que disposa com a
estratègia de creixement el PDTE. Aquest Pla avalua els creixements en funció
de tres zones a la comarca: àrea urbana
de Figueres (17 municipis) amb un creixement de 7100 habitatges; Roses amb 1900
habitatges i els 51 municipis restants de l’Alt Empordà en 3000 habitatges nous.
Per tant, la revisió del POUM de Castelló acapara tot el creixement que es
preveu per 51 municipis altempordanesos.

– Que el POUM
de Castelló preveu un fort creixement de marina residencial cap al nucli
històric. Fet que des de Salvem l’Empordà es considera molt greu, per dues
raons bàsiques. Per una banda, manté una hipotètica connexió ecològica minsa,
ridícula i ineficaç a la
Mugueta com a zona de pas per a la fauna i, per l’altra, que
suposa una retrobada amb els errors urbanístics comesos als 60s de marines
residencials, que pensàvem superats. La recent imatge de l’enderrocament del
Fluvià Marina simbolitzava, per a molts empordanesos, la fi del model caduc,
insostenible i obsolet de marines residencials. Actualment tant Castelló
d’Empúries com Roses preveuen encara aquesta tipologia de creixement.

Davant
aquestes consideracions,

DEMANEM

1. Que
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries retiri el projecte del POUM de Castelló
d’Empúries i que es redacti de nou sota les consideracions del creixement sostenible
i del PDTE

2. Que es
consideri com a annex el regal que ofereix Salvem l’Empordà, al Sr. Xavier
Sanllehí com a Alcalde de Castelló
d’Empúries com a símbol empordanès de fi del model urbanístic caduc, obsolet i
insostenible que representen les marines residencials.

Salvem
l’Empordà

15 de juliol
de 2005