La urbanització que preveu construir FADESA a les Terres de l’Ebre no ha passat l’avaluació d’impacte ambienta

Penjat el 16 de juliol de 2005, per ecologistes

La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre ja ha aprovat, la urbanització projectada per l’empresa FADESA al terme de l’Aldea, concretament a la finca de la Palma (a la vora del riu Ebre, a l’alçada d’Amposta), al Baix Ebre. Esta urbanització passarà a ser una de les més grans de les Terres de l’Ebre, i encara que afortunadament no es podrà construir cap camp de golf segons la qualificació actual dels terrenys, es volen construir mil habitatges, i s’ocuparà una extensió de 128 hectàrees. Això implica que l’impacte ambiental serà molt gran sobre el territori.

La gran paradoxa és que esta macrourbanització no ha passat l’avaluació d’impacte ambiental, i habitualment es fa passar en casos i en obres molt menys importants. És inconcebible que no s’hagi passat este important tràmit del procediment administratiu, i que en canvi s’estiguen ja venent parcel·les a la mateixa finca on se preveu fer la urbanització. Però resulta sorprenent descobrir que la causa d’això és que el Departament de Medi Ambient va fer un informe eximint d’aquest tràmit a l’esmentat projecte, quan sembla que és preceptiu a partir de 100 Ha.

Entre els impactes es poden mencionar com a representatius:

-Consum important d’aigua i energia, sense criteris per reduir-lo.

-Consum alt d’espai, que passarà de ser un espai agrícola ben integrat en l’entorn, a un espai suburbà que contribuirà a urbanitzar encara més la feixa que va de l’Ampolla a Amposta.

– Generació de residus.

– Impactes sobre el paisatge.

Demanem a la Generalitat de Catalunya, i específicament als Departaments de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques que demanin la realització de l’avaluació d’impacte ambiental per a aquest projecte de macrourbanització.

Terres de l’Ebre, 15 de juliol de 2005