Suspensió de la tramitació de la llicència ambiental del projecte de la incineradora de Sant Pere de Torelló

Penjat el 18 de juliol de 2005, per ecologistes

Arran de la notícia apareguda a la premsa sobre la
suspensió de la tramitació de la llicència ambiental del
projecte de la
incineradora de CERR SL., la Plataforma Antiincineradora
vol expressar el següent:

1- Valorem positivament
aquest pas del Departament de Medi Ambient, entenent-la però, en el seu
valor real, la congelació administrativa d’una
autorització, no el seu l’arxiu definitiu. I seria una bona
notícia si fos el començament d’ una solució de consens
per a la tèrmica de Sant Pere de Torelló

2- Creiem que , en cas de
la desestimació definitiva del projecte de CERR SL, no es pot
deixar passar l’oportunitat de seure’s totes les parts
que
se senten afectades per buscar de trobar una solució de consens al problema la planta de Sant Pere. És l’hora que
s’imposi el diàleg i la participació ciutadana en qualsevol
presa de decisions, començant per establir els criteris del nou concurs
per a la concessió de l’actual tèrmica. El pitjor que podria passar seria que, ara, a corre-cuita
es presentés un concurs amb unes bases que no tinguin garantides la seva
acceptació social.

3- Exigim que es respecti la voluntat expressada per la societat civil de la vall que ja es va manifestar abastament,
començant pel Consell Comarcal i seguint per tots els grups
polítics dels ajuntaments de Torelló i Sant
Vicenç, alcaldes i regidors d’altres ajuntaments d’Osona,
com també el Pla Estratègic de la vall del Ges, Orís i
Bisaura, en favor d’una planta “exclusivament de biomassa forestal i amb unes dimensions
proporcionades estrictament a cobrir les necessitats reals de la
calefacció de Sant Pere de Torelló”.
Difícilment
es podria acceptar una planta que sota aquestes premisses volgués amagar
un projecte que a a mitjà o llarg termini
esdevingués una instal·lació l’objectiu principal de
la qual fos cremar residus.

4-Finalment, una vegada
més, tornem a denunciar que la tèrmica en funcionament
a Sant Pere de
Torelló, teòricament
“d’estelles”, crema en aquests moments i molt per sobre de
les seves necessitats energètiques, un immens assortit de productes
contaminants, perquè no hi ha
cap mena de control per part de l’administració, malgrat
els reiterats avisos que en aquest sentit ha fet la Plataforma
Antiincineradora..

5- Per tot això aquesta Plataforma, es mantindrà vigilant i amatent
per tal d’obtenir l’objectiu que la
va fer néixer ara fa quatre anys i mig: evitar que es cremin residus a
la vall que puguin amenaçar el medi ambient i la
salut de les persones.

13 de juliol de 2005

PLATAFORMA ANTIINCINERADORA DE LA VALL DEL GES

www.valldelges.net

valldelges@valldelges.net

93 850 46 60