Comunicat de premsa de la Plataforma El Freixe (Riudoms-Baix Camp)

Penjat el 25 de juliol de 2005, per ecologistes

Aquesta plataforma va assistir al Ple, va escoltar els termes en què els representants electes del poble van debatre la moció i va plantejar un conjunt de preguntes, que van ser respostes per part del Sr. Alcalde. El resultat de la votació a la moció va ser el següent: a favor, ERC i PSC, en contra, CiU i PP. Com a resultat, va ser rebutjada.

 De tot plegat la Plataforma El Freixe en fa una valoració que es concreta en els punts següents:

1)      La Plataforma celebra i aplaudeix la iniciativa d’ERC de presentar la moció. Volem també deixar clar que ens mou la preocupació per la gestió que s’està fent del territori, i que aplaudiria la mateixa moció si l’hagués presentat qualsevol altre partit.

2)      Celebra que el PSC hagi modificat la seva postura i hagi donat suport a la paralització del projecte, introduint una millora en el redactat de la moció que encaixa perfectament amb el objectius d’aquesta plataforma.

3)      Respecte a l’actitud de l’equip de govern, la nostra valoració se sintetitza en:

1.      L’equip de govern, amb el Sr. Alcalde al capdavant del projecte, no ha entès gens (o ho fa veure), per a què s’ha constituït i què defensa la Plataforma. Mentre nosaltres denunciem que la proposta de polígon El Freixe és una agressió injustificada al territori de Riudoms i demanem una gestió més acurada de la nostra terra, l’equip de govern s’entesta en centrar-se en defensar els interessos dels propietaris que vulguin vendre. Dóna per fet, per tant, que el projecte es tira endavant, sense entrar a valorar si cal o no cal  fer aquest nou polígon, o si cal o no cal gestionar millor el territori de Riudoms.

2.      L’equip de govern, amb el Sr. Alcalde al capdavant, va demostrar davant dels nombrosos assistents una alarmant manca d’arguments sobre la necessitat del projecte. L’única afirmació amb una certa versemblança és que Riudoms s’afegeix a un projecte de futur que no va aclarir, que interessa a Les Borges del Camp i, a remolc, a l’INCASOL. Però no va donar cap argument de per què interessa específicament a Riudoms un nou polígon, havent-hi tots els que hi ha, vacants, distants entre ells i millor ubicats que el que es proposa.

3.      L’equip de govern, en paraules del seu alcalde, va mentir en diverses ocasions davant dels assistents al donar resposta a les preguntes formulades per la Plataforma. Només a títol d’exemple: va afirmar que enviava als interessats en obtenir fotocòpies de l’expedient del projecte a Reus, perquè a Riudoms no hi havia fotocopiadora de plànols, malgrat que coneixia que a l’expedient … no hi havia plànols. A Riudoms, s’ha amagat informació del projecte, concretament els plànols, que estaven fets des de març de 2005 per part de l’INCASOL i que l’Ajuntament tenia (cal recordar en aquest punt les nombroses instàncies presentades), la qual cosa constitueix la més absoluta falta de respecte envers els ciutadans, així com cap a la resta de grups polítics amb representació a l’Ajuntament de Riudoms. També va dir que el projecte no es plantejava en règim d’expropiació sinó de compra, i aquí va intentar enganyar: és cert que hi ha d’haver compra si hi ha transacció entre les parts, però el règim que la governa és l’expropiatori tal i com queda recollit en l’acord número 4 de la proposta de Conveni entre els ajuntaments implicats i l’INCASOL, que va aprovar l’Ajuntament de Riudoms.

La Plataforma El Freixe vol aprofitar el present comunicat per informar que l’Honorable Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Sr. Joaquim Nadal i Farreras, el mateix dia del Ple, hores abans que se celebrés, es va posar en contacte, a iniciativa seva, amb un membre d’aquesta plataforma, demanant informació complementària i concloent amb una frase que el temps posarà sobre la taula en relació a aquesta lamentable i desencertada iniciativa.

Finalment, ateses les consideracions anteriors, volem fer avinent al poble de Riudoms que, després del Ple del dia 19 de maig de 2005, les justificacions donades per l’equip de govern, personalitzades pel Sr. Marc Junivart, regidor del PP, i pel Sr. Josep Maria Vallès, alcalde, no van introduir cap punt de claredat en el projecte. Ans al contrari, hi han afegit encara més punts foscos, i el més preocupant de tot, han tacat la seva credibilitat amb ombres d’incompetència, d’interès individual i d’engany a l’administrat.
 

Riudoms a 22 de maig de 2005.