Comunicat de premsa de la Plataforma en defensa de la Terra Alta i el GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA

Penjat el 27 de juliol de 2005, per ecologistes

Avui 26 de juliol de 2005 la Plataforma en defensa de la Terra Alta i el GEPEC-ECOLOGISTES DE CATALUNYA s’han entrevistat amb el senyor Jordi Cañas, Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Aquesta reunió ha estat un acte de desagravi davant la Plataforma, ja que el passat 31 de maig no va assistir a la reunió que el Delegat del Govern va convocar a Gandesa i a la que si varen assistir els representants del Departament d’Indústria.
El senyor Jordi Cañas ha justificat davant la Plataforma i el GEPEC la seva anterior absència i acte seguit s’ha passat a examinar la problemàtica que envolta la Terra Alta, comarca especialment destinada a albergar la major concentració de molins de vent de Catalunya. El Director General ha estat informat de la gran densitat de molins projectada i ha visualitzat sobre una maqueta l’abast d’aquesta densitat.
La Plataforma en Defensa de la Terra Alta té com un dels seus objectius fundacionals que la implantació de l’energia eòlica a la comarca sigui racional i respectuosa amb les activitats econòmiques emergents que els darrers anys els emprenedors locals han començat a dur a terme. El Director General ha manifestat la predisposició del Govern a donar satisfacció a aquests objectius els quals han de tenir cabuda en el Pla de l’Energia de Catalunya.
Han reiterat la Plataforma en defensa de la Terra Alta i el GEPEC la necessitat de canviar la planificació energètica existent per una de més ajustada a les necessitats del territori, que instali els centres de producció energètica propers als nuclis de consum i convertir la Terra Alta en coamrca pilot en la producció/consum d’energies renovables, de la que pot ser autosuficient i model a seguir en el futur.
També han demanat  que la implantació de l’energia eòlica a la Terra Alta i al conjunt de les Terres de l’Ebre tingui en compte paràmetres de qualitat, fugint de projectes amb una visió exclusivament energètica  per passar a tenir una visió i un abast també territorial i social. Aquestes terres no poden continuar sent el gran centre energètic de Catalunya.
Gandesa, 26 de juliol de 2005.