Salvem l’Empordà en desacord amb la planificació de carreteres prevista al Pla Director Territorial de l’Empor

Penjat el 1 d'agost de 2005, per ecologistes

Acció contundent per mostrar el nostre desacord amb la planificació de
carreteres prevista al Pla Director Territorial de l’Empordà.

La setmana passada vam mostra la nostra posició respecte el tema ferroviari i en data d’avui volem plantejar el tema viari.

Salvem l’Empordà està molt preocupada pel pas de totes les grans
infrastructures previstes a la comarca. Implicarà una gran
transformació territorial sense precedents, inimaginable en aquest
moment i en el beneplàcit d’un govern catalanista i d’esquerres.

La
planificació de les infrastructures, fins el moment, s’ha anat mostrant de
manera puntual sense el conjunt del que tot estava previst. Després de tres
anys de treballar tot els temes de planificació a la comarca, hem tingut un
resum clar del que tot està previst. El Consell Comarcal també va fer un
intent, ineficaç des del nostre punt de vista, d’intentar posar ordre a tot el
que estava previst.

Salvem l’Empordà havia demanat al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques la mesura pel que fa a grans
infrastructures. Que es planifiqués de manera curosa i racional.

El resultat,
segons l’avanç del Pla Director Territorial de l’Empordà, ha estat molt
decepcionant perquè pràcticament dóna cobertura a tot el que hi ha previst.

El següent
quadre reflecteix la planificació respecte el que ja sabíem i el que diu el
Pla.

Infrastructura

el que ja sabíem

què hi diu el Pla Director

AP7

Ampliació 3+3

mínim 2+2 trasllat a l’oest de
Vilafant conjuntament amb l’A2. No s’executaran les obres d’ampliació fins
que no s’esgoti la concessió, però poden haver-hi acords per fer-ho
prèviament.

A2

projecte de desdoblament (2+2)
que tant podria ser per l’oest com per l’est

Màxim 2+2

trasllat a l’oest de Vilafant i
possibilita també el desdoblament per l’est

C31

Projecte de condicionament
(1+1) amb variants a pràcticament tots els pobles

Màxim 2+2. Totes les variants
als pobles, excepte per Ventalló

A26 (Figueres-Llançà)

indicis de desdoblament

Desdoblament, màxim 2+2 carrils fins a Vilajuïga

Roses-Figueres

Projecte de desdoblament (2+2)
ja executat en la majoria de fases

Màxim 2+2 Amb nou traçat a
l’entrada de Figueres i nova rotonda d’enllaç amb l’A2est

Ronda super est

Algun indici de comentari al
respecte, però cap plànol amb l’itinerari concret

Nou traçat 1+1 segregat.

A26

Projecte de nova carretera 2+2
paral·lela a l’actual, que es manté. En definitiva 3+3

Variant per sobre el camp de
golf de Navata

Desdoblament de la carretera
actual, màxim 2+2 amb una petita variant per sobre de Navata

Així doncs, el PDTE aporta dos canvis respecte els projectes
fets públics:

 1. L’A26
  (Besalú-Figueres) passa de tenir 6 carrils a tenir-ne 4. I amb una
  ampliació de la variant Borrassà-Ordis
 2. Es
  dibuixa, per primer cop, la ronda super est.
 3. Es
  trasllada l’AP7 i l’A2 a l’oest de Vilafant

Quina és la postura de Salvem l’Empordà al respecte:

 1. És
  inconcebible que es mantingui el desdoblament de l’A26 Besalú – Figueres
  perquè la intensitat mitja de trànsit publicada pel propi departament de
  Política Territorial i Obres Públiques no justifica aquest necessitat.
 2. És
  inconcebible que es vulgui desdoblar la C31 i l’A26 (Figueres-Llançà)
  perquè és una carretera que durant 10 mesos l’any té una intensitat de
  trànsit que no justifica el desdoblament i proposem una important
  intensificació del transport públic durant els mesos d’estiu.
 3. És
  inconcebible la ronda super est,
  que pot suposar impacte territorial molt gran, travessant tota la
  plana agrícola de la comarca. Si a més tenim en compte que a tan sols 4
  quilòmetres hi ha la variant de Figueres, paral·lela a aquesta mateixa.
 4. No
  està justificada l’ampliació de la variant de Borrassà – Ordis per sota de
  Navata, una carretera molt nova inaugurada l’estiu del 2002.
 5. Tota
  aquesta planificació respon a un model de mobilitat que es recolza en el
  vehicle privat, el desenvolupament infinit de la xarxa viària i la
  relegació del transport públic a la marginalitat. Cal proposar a la
  societat (fent alhora un gran esforç pedagògic) formes de mobilitat més
  sostenibles i adequar l’ordenació territorial a aquesta finalitat. És molt
  necessària la creació d’una Agència Intercomarcal del transport públic que
  procuri l’adequació d’horaris, itineraris i freqüències dels diferents
  modes de transport a les necessitats de la societat.

Per tot plegat, demanem al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques una reconsideració respecte a la planificació
viària sota criteris de racionalitat i sostenibilitat.

Salvem l’Empordà

30 de juliol de 2005