Indignació respecte la poca importància que dóna el departament d’indústria respecte les al·legacions al pla d

Penjat el 5 d'agost de 2005, per ecologistes

La versió del Departament
d’Indústria respecte la poca participació al pla de l’energia està indignant a
moltes entitats i plataformes que estan treballant aquest aspecte.

Considerem que és un dels temes
que més coordinació hi ha hagut i més consens respecte la importància de reunir
esforços i coordinar-nos per fer unes al·legacions que estan debatent de manera
molt seriosa el model energètic que es planifica a Catalunya.

La creació de la plataforma NO a la MAT a comarques gironines amb
assemblees quinzenals per l’oposició a la injustificada línia de 400.000V
d’interconnexió amb França i alhora la reflexió respecte el pla energètic, crec
que està suposant un esforç que no es pot menysprear. La coordinació de la
plataforma NO a la MAT,
amb totes les entitats i plataformes adherides; i alhora amb la Federació d’Entitats
Ecologistes de Catalunya és un fet que cal parar-hi atenció.

Aquesta Federació agrupa entitats
ecologistes que tenen representació pràcticament a tot el territori català i
que han sotasignat les al·legacions de manera consensuada: Alnus, Bosc verd, CEPA, GEVEN, Grup de Defensa del
Medi Natural de la Segarra,
GEPEC, IPCENA, LIMNOS, ANG, Salvem l’Empordà i IAEDEN. Aquesta federació té
comptabilitzades cap a unes 450 al·legacions presentades i molt possiblement en
puguin ser més. Alhora que cal tenir en consideració el fet que una entitat
ecologista de caire internacional, Greenpeace, també ha mostrat públicament el
seu rebuig respecte el Pla de l’Energia.

I encara el que potser és més
greu, que es menyspreï la importància que els partit polítics que formen part
del govern de la
Generalitat també hi estiguin en desacord. Encara recordem
les declaracions fetes per membres del govern que és un tema de país i com a
tal s’ha creat una comissió interdepartamental per crear un consens. Una
comissió formada per Sr. Bargalló, Sr. Milà i Sr. Rañé. Quina és la postura
d’aquesta comissió? O és que ja no interessa donar-li veu. Com es pot fer
públic que el fet que dos socis de govern estiguin en desacord amb un tema tan
polèmic com la línia de 400.000V no tingui cap importància.

De vegades sembla que ens trobem
en discursos anquilosats en temps molt passats i pensàvem que superats i que es
menyspreï i es vulgui ridiculitzar les veus de la societat civil, fet que en un
govern catalanista i d’esquerres, ens sembla molt i molt preocupant.

Per a més info: Xavier Llorente
666.540.175