PEL CAMP, LA TERRA DE TOTS!

Penjat el 12 de setembre de 2005, per ecologistes

El manifest en motiu de la Diada de l’11 de setembre el.laborat per diverses entitats socials del Camp. Us demanem que el féu córrer el màxim possible degut als pocs dies que falten per la manifestació i per poder-ho publicar als mitjans de comunicació conjuntament amb les adhesions. Per enviar les adhesions envieu un missatge a xarxa@pobleviu.org

 
Un any més, el Camp es troba a Reus per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. L’any passat el nostre crit era en favor d’una Europa de les llibertats socials i nacionals i per això vam dir i diem NO a Aquesta Constitució Europea, que va ser aprovada majoritàriament als Països Catalans, després d’una campanya mediàtica i institucional que apel·lava a la por en favor del SÍ. A Europa. Els últims referèndums han demostrat que aquest Tractat no va enlloc i que la UE ha de rectificar les seves ambicions per recollir la voluntat popular.

Enguany, el Camp aposta per un model de desenvolupament sostenible: un model que respecti l’equilibri i la integritat territorial, la nostra salut, la tradició de la nostra gent i que vetlli pels interessos de tots i totes.

El Camp és la vegueria del Principat que genera un excedent més gran d’energia.En concret, el 60% de l’energia que produïm va més enllà de les nostres comarques. Això són les petroquímiques, les centrals nuclears, la construcció d’una nova central tèrmica, la instal·lació de parcs eòlics en espais d’interès natural i paisatgístic, etc. Aquests macroprojectes no han comptat amb cap tipusde planificació, ni s’ha realitzat cap estudi científic sobre els efectes d’aquestes instal·lacions als conreus, als aqüífers i a la salut dels ciutadans i ciutadanes.

Ara, els nostres polítics han trobat la solució del segle. Adosats, urbanitzacions, “ressorts”, polígons industrials, etc. sense pensar el canvi que significarà per a la vida de la gent, el cost que tindrà mantenir totes aquestes instal·lacions i la degradació que significarà per a la pagesia. Des de l’última meitat de segle, la superfície destinada al conreu de la fruita seca s’ha reduït 3/4 parts. Els pobles petits duplicaran i triplicaran superfície urbanitzada convertint aquests en pobles dormitoris perdent la seva identitat. Hi ha desenes de projectes de polígons industrials quan existeixen desenes de naus que estan buides. A més, aquests projectes són afavorits per interessos especulatius, enlloc de pensar en el benefici del municipi i provocant el rebuig de la població.

Per aquests motius, avui diem que ja n’hi ha prou! Que els polítics i la classe empresarial han de canviar d’actitud, ja que, si no entenem la necessitat de preservar la integritat i la sostenibilitat del territori podem arribar a una situació irreversible. Amb això no volem dir que estem en contra del desenvolupament econòmic de les nostres comarques, sinó que aquest s’ha de fer respectant el medi ambient i ha d’apostar per la qualitat en lloc de la quantitat. Que els llocs de treball que generen siguin dignes i acabin amb la precarietat, que es
tingui un control exhaustiu de la seguretat d’aquestes instal·lacions, que es planifiqui el creixement urbanístic, que s’aposti per les energies renovables d’una forma clara i respectant el nostre paisatge i que es reconverteixil’ús de les infraestructures en mal estat i abandonades.

Per això, avui 11 de setembre, Diada de la nostra terra, els moviments socials d’El Camp diem:

Pel Camp, la terra de tots!

Fora especuladors i polítics corruptes!

Visca la terra! Mori el mal govern!

Visca els Països Catalans!