LA PLATAFORMA SALVEM QUEROL ENTREGA A URBANISME MÉS DE 2.700 SIGNATURES A FAVOR DEL MANIFEST: PER AL CREIXEMEN

Penjat el 16 de setembre de 2005, per ecologistes

La Plataforma Salvem Querol ha recollit 2727 signatures de suport al “Manifest per al Creixement Sostenible de Querol”, o­n es rebutja el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat per l’Ajuntament el passat mes de desembre i que suposa la construcció de fins a 6000 habitatges al municipi de Querol, 1200 d’ells al nucli antic: això suposa una creixement tan desmesurat com un 2.000% en habitatges que equivaldria a un increment d’un 7.000% en població; la qual cosa transformaria substancialment la seva riquesa i el seu patrimoni paisatgístic.

 
El proper dilluns a les 15:30 la Plataforma Salvem Querol farà lliurament de les més de 2700 signatures al delegat d’urbanisme de Tarragona de la Generalitat de Catalunya per tal de demostrar l’oposició ciutadana a aquest POUM aprovat sense consens i fruit de pressions especulatives.

La Plataforma vol agrair a tots aquells que, des de les comarques tarragonines, però també d’arreu dels Països Catalans els han donat el seu suport fent-los arribar les seves signatures i la seva preocupació per aquest projecte municipal. Així mateix, vol mencionar el recolzament rebut des de les entitats com el GEPEC, Unió de Pagesos, DEPANA, Centre d’Estudis del Gaià, Greenpeace, Agrupació Excursionista Talaia, Associació La Fita, Assc. Dones Juristes, Assc. Dones per la Cultura……;institucions com l’Escola Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, i a partits polítics com: ICV, ERC i CIU.

Les 2739 signatures recollides a títol personal, entre d’altres de representants de la comunitat científica com arquitectes, geògrafs, geòlegs, físics, advocats, educadors, antropòlegs i alts càrrecs de l’administració del govern català en matèria de medi ambient, qualitat ambiental i turisme, comerç i consum, donen suport a les més de 2000 al·legacions que es presentaren abans del 28 de febrer de 2005, amb la intenció d’aturar aquest desgavell, que suposaria deixar el municipi de Querol sense un futur sostenible.

El gran nombre de signatures recollit per la Plataforma ens demostra que el problema no només és del municipi si no que preocupa a molta gent que coneix els valors paisatgístics i naturals de que gaudeix encara Querol. Ja que el nostre Ajuntament no és conscient d’aquesta riquesa esperem que la Generalitat ho sigui més.

Estem molt esperançats perquè pensem que la institució que té a les seves mans la responsabilitat de vetllar per la preservació del patrimoni natural, una eina que tan benestar pot donar a la ciutadania del nostre país, serà sensible a tot un conjunt d’accions que s’han dut i que se seguiran duent a terme per part de persones que no volen permetre que es malmeti la qualitat de vida de les noves generacions.

2727 SIGNATURES RECOLLIDES, MOLTES GRÀCIES A TOTES I A TOTS!!

Salvem Querol!

Per a més informació, qualsevol dels tres:

Salvador Bernadó 618571261 – Jordi Pijoan 616396836 – Josep Sànchez: 639344806