Sobre la presó de Mas Enric (Tarragonès)

Penjat el 6 d'octubre de 2005, per ecologistes

Actualment, la finca de mas Enric és propietat d’una immobiliària, fet que ja diu quin serà el destí futur d’aquests terrenys.

 
Quan el Ministeri de Defensa se’n volia desfer, va oferir els terrenys als ajuntaments, l’alcalde de Tarragona va dir que l’ajuntament no adquiria aquest espai "perquè no  li podia treure cap rendibilitat econòmica".

El projecte de variant de la N-340, al qual els veïns del Catllar han donat suport, o no han protestat en contra, i els veïns de Boscos Centre, també oposats a la presó, han donat suport, destrueix molta més superfície de bosc i causa molt més impacte paisatgístic i ambiental que la presó.

La proposta de revisió del POUM de Tarragona recentment presentada planifica noves urbanitzacions en zona boscosa (Mas Morató, la Móra 2, camp de golf el Catllar) que destrueixen moltes més hectàrees de bosc que la presó.

L’estat ambiental de la finca de mas Enric actualment és molt delicat, ple de residus, amb camins trinxats per motos i quads i amb altíssim risc d’incendi.

Per tot això,

–         Els que s’oposen a la presó de Mas Enric per raons ambientals estan realitzant un gran acte d’hipocresia, quan beneeixen amb el seu silenci altres projectes molt més destructius.

–         La presó és una bona oportunitat per a restaurar i conservar una part de la finca de mas Enric que, en tot cas i ara per ara, té dos destinacions: primer, degradar-se i incendiar-se, segon, urbanitzar-se.

–         Podem donar suport a una campanya contra la presó si l’ajuntament de Tarragona i el d’El Catllar qualifiquen l’espai com a sòl no urbanitzable d’especial protecció i inicien accions per a que aquest espai formi part de la Xarxa d’Espais Naturals que proposarà el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.