MAS ENRIC I EL SEU ENTORN NATURAL

Penjat el 7 d'octubre de 2005, per ecologistes

A la finca de Mas Enric, constituïda gairebé per 100 Ha de bosc que s’han preservat gràcies a la presència de l’antic campament militar que, paradoxalment, va garantir-ne la seva conservació, resulta que en l’actualitat es pretén ubicar la nova presó de Tarragona.

 
Cal informar que gran part d’aquesta zona s’ha sol.licitat que s’inclogui a la XARXA NATURA 2000 europea, i que sigui convenientment preservada no sols pel relatiu bon estat de conservació de la seva massa boscosa i les espècies de flora i fauna associades, sinò també pel valor estratègic que representa tot l’espai en quant la connectivitat biològica que permet entre les zones del Baix Gaià i el Baix Francolí.

Des d’el GEPEC volem doncs preservar i recuperar ambientalment, paisatgística i socialment Mas Enric: un espai natural o­n tant la flora i la fauna salvatge hi són ben visibles, i que representa un patrimoni natural i alhora social altament apreciat i utilitzat per les persones que hi viuen, no sols en el seu entorn proper, sinó també per la munió de persones de Tarragona i comarca que en gaudeixen respectuosament.

Tot i així cal exposar que, en funció d’un possible disseny final de les instal·lacions penitenciàries (ocupació percentual de l’espai, edificabilitat, materials emprats, colors i textures, formes, aplicació de sistemes d’integració al paisatge, d’estalvi d’energia i aigua, etc.), i del necessari manteniment perimetral d’espais lliures que permetin una continuitat i connectivitat biològica suficient a l’àrea, aquesta instal·lació en qüestió podria resultar ben bé compatible amb l’entorn.

Malgrat tot, cal dir també que malauradament a les comarques de Tarragona encara manquen precedents prou modèlics d’aquesta arquitectura sostenible i integrada al paisatge; i és així que lògicament la societat es preocupa pels probables impactes que puguin derivar-se’n. Ara pot ser doncs una bona ocasió per endegar veritables models constructius!

Per més informació:

 Toni Bara  977-62.06.18 i/o 626-60.14.25