Sobre zones inundables… a propòsit de la pluja

Penjat el 14 d'octubre de 2005, per ecologistes

Per als càrrecs polítics i tècnics amb responsabilitats en el planejament en curs de: la Xarxa Natura 2000, el Pla de Connectors Biològics, el Catàleg de Zones Humides, el Pla Territorial del Camp de Tarragona, la Llei de Biodiversitat, el Catàleg del Paisatge…..

 

Arran de la munió de notícies respecte les recents inundacions a Catalunya, cal recordar que s’està demostrant una vegada més els problemes que pot causar la urbanització de zones humides i espais inundables, pel caràcter imprevisible i aleatori de les plujes torrencials o persistents.

I, com a argument encara no suficientment atès, cal exposar que irresponsablement en l’actualitat encara es pretén urbanitzar algunes zones humides, com és el cas d’una part considerable dels PRATS DE LA PINEDA DE VILA-SECA (sols es preveu conservar 17 de les 120 Ha.constatades de zona humida), amb la previsió de UNIVERSAL ESTUDIOS d’ubicar-hi un complex golf-residencial OCUPANT DUES (2) ZONES DE SURGÈNCIA D’AIGUA, i SENSE PREVEURE PAS LA FUTURA RECONNEXIÓ DE LA SÈQUIA MAJOR AMB EL MAR, ja sols factible avui en dia mitjançant un nou canal a través dels Prats de Cal·lípolis i fins la platja dels Prats (el tram final de la Sèquia Major vers el Racó de Salou actualment resta entubada sota l’Aquapark); una proposta aquesta enmarcada en el reclamat Parc Eco-històric dels Prats de la Pineda i Cal·lípolis, i que es presenta com l’única sol·lució possible per a facil·litar i regular el drenatge de l’espai natural i alhora recuperar la seva conectivitat biològica amb el mar…

Obstruir doncs, o no facil·litar prou el pas de l’aigüa, pot comportar conseqüències evidentment imprevisibles!!!

Toni Bara  
GEPEC – Ecologistes de Catalunya

Telèf.- 977-62.06.18 i 626-60.14.25