L’ANG requereix a diferents administracions informació sobre el control en la producció de transgènics

Penjat el 23 de novembre de 2005, per ecologistes

L’Associació de Naturalistes de Girona requereix a diferents
administracions informació sobre el control en la producció
d’organismes modificats genèticament (OMG) i la seva presència en
productes alimentaris

L’Associació segueix treballant per aconseguir la informació necessària
per a tot consumidor a l’hora d’escollir un producte alimentari que
contingui OMG’s així com per aconseguir les dades del que de moment es
considera que és una irresponsabilitat davant l’aprovació del cultiu
d’aquests organismes sense unes garanties de seguretat per al medi
ambient i sense estudiar suficientment els impactes que pot generar en
la biodiversitat i les varietats autóctones de conreus.

La comissió de transgènics de l’ANG ha solicitat informació a administracions i departaments del govern sobre la producció d’Organismes Modificats Genèticament en els camps de cultiu de Catalunya. Aquesta informació en alguns casos ja va esser sol•licitada el Maig d’enguany, i la manca de resposta per part de les administracions suposa una vulneració de la normativa de dret a la informació ambiental.

Entre la informació que es sol•licita hi figuren la metodologia, el nombre de controls efectuats i els resultats obtinguts per analitzar la presència o absència d’OMG per part de les indústries de fabricació de productes alimentaris al Departament de comerç, consum i turisme.

Així mateix, es sol•licita al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, al Departament de Medi Ambient, al Ministerio de Agricultura, pesca i alimentación i al Ministerio de Medio Ambiente informació sobre els sistemes previstos per controlar l’emplaçament de cultius de transgènics (a través de la creació d’un registre d’agricultors i finques on es conreuen) així com del control dels mateixos davant un cas d’expansió o fuga no controlada mitjançant mecanismes naturals com la pol•linització a través de l’aire o l’absència de les distàncies de seguretat entre aquests cultius i els tradicionals o ecològics. Es requereix també els estudis que s’han portat a terme sobre la contaminació provocada per la toxina BT (present a alguns OMG) al sòl de les zones de cultiu i els resultats obtinguts en aquests estudis. La contaminació procedent de varietats transgèniques sobre varietats autòctones de blat de moro i l’aparició de resistents als transgènics s’ha assajat a Aranjuez i Albacete i es demana també els resultats d’aquests assajos així com el nombre de casos i llocs on s’ha donat aquesta contaminació i/o resistencia.

Finalment es requereix novament al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica el nombre de mostrejos realitzats al llarg dels 3 darrers anys destinats a detectar OMG en conreus i productes ecològics, així com els productes i els llocs concrets on s’ha detectat aquesta contaminació en productes o agricultors certificats per aquest organisme.

L’associació considera que la promoció per part d’alguns organismes del cultiu d’OMG respon a uns interessos empresarials que van més enllà de la millora de les collites. L’augment de superficie conreuada d’aquests productes a comarques gironines i en concret a l’Alt Empordà significa un augment de les possibilitats que aquests productes entrin a la cadena alimentària, ja sigui de forma directa o a través de subproductes ramaders, i aquest fet es considera irresponsable davant la manca d’estudis que demostrin l’absència de conseqüències per al medi i les persones, un fet que ja va ocòrrer amb la revolució verda del segle passat mitjançant la introducció massiva de pesticides, herbicides i fertilitzants químics que avui s’ha demostrat que no estan lliures d’impactes, revolució promoguda en última instància per les mateixes multinacionals que avui promouen els OMG.

Associació de Naturalistes de Girona
Vicenç Ridorsa
Tels. 972 223 638
615 694 999
www.naturalistesgirona.org