Comunicat de premsa de la Plataforma d’Alternativa al CTR de la Conca

Penjat el 13 de desembre de 2005, per ecologistes

Davant de les darreres notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació en els quals s’atorgava una menció de prestigi a la nostra comarca en la recollida de fracció orgànica i la resolució del contenciós administratiu, és per això que la Plataforma d’Alternativa creu oportú convocar una Assemblea per donar una altra visió de la realitat que es pretén imposar per part del Consell Comarcal de la Conca.

Ens trobem una altra vegada després de dos anys des de la posada en funcionament de les instal·lacions comarcals de tractament de residus. Essencialment els objectius amb els quals la Plataforma sempre ha treballat continuen sent els mateixos.

El mateix dia en què el Conseller de Medi Ambient inaugurava el centre comarcal, es reunia, a banda de la premsa, amb la Plataforma. D’aquella reunió va sortir el compromís de diàleg i la elaboració d’un estudi hidrogeològic a càrrec d’un tècnic independent. Es tractava del primer cop que es donava diàleg per part de l’administració.

L’Hidrogeòleg el Sr. Antoni Canicio redactà un informe força interessant encarregat per l’Agència de Residus. En aquest informe només citarem el següent: Resulta necessari fer un estudi hirogeològic del Pla Noré; l’estudi d’agost de 2001 no té entitat suficient per garantir la idoneïtat de la ubicació.

Entretant hi ha la resolució de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, en la qual i després d’instar a l’Estat espanyol a intervenir, decideix que dóna per closa la petició.

Fa ben poc hi ha la resolució a la Demanda contenciós-administrativa del GEPEC contra el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en la qual el jutge arxiva el cas per defecte de forma en la demanda. Cal afegir que en el contenciós s’hi va incloure l’informe hidrogeològic de l’Agència de Residus, o­n el que per uns és interessant, per altres es veu que no.

Ens trobem amb una gestió comarcal de residus, probablement, que ha passat a ser de les més cares de Catalunya. Molts dels articles que alaben el Consell Comarcal, valdria més que es dediquessin esforços a una veritable campanya de sensibilització. Els índex de recuperació selectius a la Conca no estan per sobre de la mitjana a Catalunya. En aquests moments ja entren residus procedents de fora de la comarca. Les pudors al voltant del centre comarcal són un veritable problema pels veïns de la vora. Es pot saber que fa la comissió de seguiment?

La Plataforma posa en avís a tots els veïns de la Conca de Barberà: tindrem més problemes dels que s’anunciava abans de la posada en funcionament de la planta. La contaminació del riu Francolí i de les seves aigües està garantida. La proliferació de les males olors arribarà a nivells insospitats fins avui. El rebut de la recollida continuarà pujant. L’entrada de residus forans anirà dràsticament en augment. La política de gestió de residus quedarà lluny de la veritable recollida selectiva.

Mentre el principi de prevenció i seguretat de les persones es vulneri, mentre la probabilitat de risc de contaminació del medi i afectació de la salut de les persones vagi en augment, mentre continuï la campanya de propaganda gratuïta a costa dels nostres rebuts, tots en sortirem perdent i la Plataforma d’Alternativa al CTR de la Conca tindrà arguments per continuar informant i treballant.