Cap Ras salvat!!!

Penjat el 30 de desembre de 2005, per ecologistes

Des de la plataforma Salvem l’Empordà volem fer pública la nostra alegria pel fet que el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner–2 (PDUSC -2a part) fet públic el divendres passat pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques, hagi desclassificat el sector Canyelles del municipi de Llançà, que correspon a Cap Ras.

Des de l’any 2001, en el qual es va fer la revisió del POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal) de Llançà i es va mantenir com a
zona urbanitzable a desenvolupar Canyelles (Cap Ras). Des de la IAEDEN
i Salvem l’Empordà es van presentar al·legacions, recurs d’alçada a
l’aprovació definitiva del POUM i finalment vam presentar un recurs
contenciós administratiu, que actualment encara s’està tramitant. I
juntament amb la plataforma Salvem Cap Ras, durant aquests dos anys
s’han fet arrossades populars, manifestacions, paradetes
informatives,… moltes activitats concentrades els estius per tal de
reclamar la protecció de Cap Ras, ja que és una petita península
emblemàtica i de gran riquesa paisatgística i molt característica de la
zona, i que en el cas de municipi de Llançà, representa pràcticament la
darrera franja litoral per urbanitzar.

També ens mostrem contents per les zones protegides a Cadaqués, Portbou
i Sant Pere Pescador, tot i que considerem que el PDUSC ha estat
l’eina adequada per a protegir zones emblemàtiques i aberrants
d’urbanitzar, considerem que no frena la problemàtica del creixement
desmesurat als municipis de costa i segona línia. Fet que en el cas de
l’Empordà, esperem que resolgui el Pla Director Territorial de
l’Empordà (PDTE) el qual sembla que s’aprovarà inicialment a principis
d’any.

Salvem l’Empordà, desembre 2005
Per a més informació: 972670531 o 677774875