Planta d’incineració de gallinassa a Sant Rafel del Riu

Penjat el 5 de gener de 2006, per ecologistes

Davant l’anunci d’informació pública del BOP de Castelló i en referència a una planta incineradora de gallinassa que es vol construir a Sant Rafel del Riu us comuniquem que estem el.laborant unes al.legacions al projecte perquè entenem que l’afer és molt greu i a part de la mala gestió dels residus (gallinassa) que s’hi fa, els impactes ambientals a la flora, a la fauna i al medi natural son CRÍTICS.

 
1.- Les fortes emissions de partícules, metalls pesants i gasos contaminants i perillosos a l’atmosfera (el sistema de filtració i depuració del projecte és obsolet i desfasat i no garanteixen correcte filtratge dels gasos i particules).

2.- La permissivitat per a cremar gallinassa i altres residus (alguns d’ells considerats especials per la legislació vigent) en grans quantitats i provinent de la resta de l’Estat.

3.- Afectació a la zona de cria de l‘esparver cendrós (au en perill d’extinció i protegida per llei).

Son alguns dels impactes GRAVÍSSIMS detectats (n’hi ha més).

Estem contactant amb els grups ecologistes i locals del PPVV per a fer un front comú d’atac contra la iniciativa de l’empresa BIOMASSA AGRÍCOLA, que no és altra que la tortosina PADESA, que pretén fer passar una incineradora de residus (pura i dura) per un projecte ecològic de planta de biomassa (i d’això res de res) segurament per aprofitar les fortes subvencions que existeixen per al foment d’aquestes plantes.

No podem permetre que a aquest projecte se li doni la llicència ambiental per a desenvolupar la seva activitat d’incineració de gallinassa, residus carnis i altres….perquè de fer-ho consolidaria una molt deficient política de gestió de residus  i a més a més seria el causant de molts impactes greus al medi i a la salut de les persones (per les emissions incontrolades de gasos i metalls pesants a l’atmosfera).

Lamentem que aquests projectes malèvols enlluernin als alcaldes i administració mirant només amb visió economicista de llocs de treball i diners recaptats pels impostos. Primer ha de ser la preservació de la natura i la salut de les persones. I aquest projecte, cas de fer-se, no ho garanteix