COMUNICAT DE LES ORGANITZACIONS DE CONSUMIDORS I CONSUMIDORES DE PRODUCTES ECOLÒGICS DE CATALUNYA (ECOCONSUM)

Penjat el 13 de gener de 2006, per ecologistes

Exigim al Consell Català per a la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) un pronunciament clar i públic en contra del projecte de Decret de coexistència del DARP i un compromís en defensa de l’agricultura ecològica amb llindar “ de contaminació per organismes genèticament modificats -OGM-.

 
 El projecte de Decret de coexistència entre conreus OGM i conreus no OGM presentat pel DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya) té com a objectiu incrementar els conreus OGM a Catalunya amb el perill immediat d’estendre la contaminació genètica a gran escala, i, en conseqüència, impedir la nostra legítima opció de consumir aliments lliures de transgènics i practicar una agricultura ecològica sense traces d’OGM.

Davant d’aquest projecte, el CCPAE, organisme de certificació i de control per a l’agricultura ecològica catalana, s’ha mostrat clarament submís a les directrius del Departament i ha renunciat a defensar l’agricultura ecològica en un moment decisiu en què s’està jugant la seva supervivència com a sistema agrari específic, reconegut i defensat per milers de persones pageses i consumidores agroecològiques.


El CCPAE
s’escuda en el fet que és solament un organisme públic de control i certificació per tal de no plantejar una crítica clara i pública al projecte de decret de coexistència; tan sols ha fet referència als sobrecostos que impliquen les anàlisis d’OGM, però s’ha desentès dels problemes amb què s’han trobat els pagesos i ramaders ecològics afectats per contaminació transgènica.

Sota l’excusa que no és una entitat política ni reivindicativa, el CCPAE ha renunciat a denunciar el perill que suposa l’existència a Catalunya de 16.000 hectàrees de blat de moro transgènic i el suport financer i d’investigació en OGM de la Generalitat; només ha demanat que la normativa permeti fer agricultura ecològica sense OGM, però no afirma clarament que la coexistència entre conreus OGM i conreus ecològics és impossible. Han tancat els ulls al fet que altres entitats certificadores europees s’hagin afegit als que lluiten contra la transgènia, especialment en relació amb la reivindicació de zones lliures d’OGM.

Davant les creixents dificultats actuals per garantir l’absència de traces d’OGM en ecològic, enlloc de mantenir una actitud crítica i exigent amb el DARP que li permeti realitzar amb la major eficàcia el seu treball d’entitat pública certificadora, es limita a manifestar que la seva funció és solament aplicar el Reglament. Amb aquest posicionament passiu i submís, el CCPAE accepta la possibilitat que, a causa de la contaminació genètica, el DARP vulgui introduir un llindar de presència d’OGM a la normativa de l’agricultura ecològica, cosa que significaria la desaparició en la pràctica d’aquesta agricultura tal com la defensem i exigim les organitzacions de consum ecològic.

Més informació:     Núria Giménez tel 610 62 55 84 i Albert Ferré tel. 627 59 57 97.