L’ANG demana que no conreïn ni comercialitzin productes transgènics

Penjat el 16 de març de 2006, per ecologistes

L’Associació dels Naturalistes de Girona demana als pagesos, a les cases comercials que venen llavors i als fabricants de pinso que no conreïn ni comercialitzin productes transgènics

L’ANG ha enviat a 8 comunitats de regants i a 62 empreses relacionades amb el comerç de llavors de blat de moro i la fabricació de pinsos per alimentació animal un escrit en el qual se’ls fa una crida per tal que col·laborin a no estendre els transgènics a les comarques gironines. Als primers, se’ls insta a no conrear blat de moro transgènic i als segons a col·laborar a no escampar en el mercat agrícola i alimentari aquest tipus de llavors i de collites.

Se’ls recorda, així mateix, de la problemàtica, entre altres, de la cada vegada més evident contaminació genètica que provoquen els conreus transgènics entre camps de pagesos veïns i de les responsabilitats patrimonials associades que això comporta.

Des de l’ANG es creu que la millor manera d’ evitar els impactes i les conseqüències negatives dels transgènics és la seva eradicació al començament de la cadena productiva dels mateixos. Així mateix, la solució final en cap cas passa per establir un Decret de coexistència com vol fer el DARP i el govern de la Generalitat sinó en declarar Catalunya lliure de transgènics tal i com han fet 78 regions, 86 províncies i més de 3400 municipis d’Europa. En aquest sentit la col·laboració i implicació dels pagesos, de les cases comercials de venda de llavors i dels fabricants de pinso és molt important per aconseguir aquesta fita.

Comissió de transgènics de l’ANG
Girona, 10 de març de 2006