Més de 200 persones protesten pel projecte de Vial de Cornisa

Penjat el 13 de març de 2006, per ecologistes

El diumenge 12 de març més de dues-centes persones van
participar a la marxa reivindicativa convocada pel
CEPA-Ecologistes de Catalunya (Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius), el Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM), Ka la
Banya, l’Esplai l’Agrupa, la CAL de Molins i l’Esplai MIB.

La marxa, convocada amb l’objectiu de protestar contra els projectes
inclosos al Pla d’Infraestructures de Catalunya (PITC) que afecten
Collserola com el Vial de Cornisa, va iniciar-se a les 9 del
matí a la plaça de l’Ajuntament de Molins de Rei. A bon
ritme es va realitzar un recorregut pels terrenys afectats pel vials
amb l’objectiu de mostrar com afectaria la construcció d’aquest
i altres projectes a la serra de Collserola.

Es va fer una aturada a Can Planes, on es van fer diverses explicacions
sobre els valors naturals de la riera de Vallvidrera i els espais
naturals que hi ha al llarg del seu curs, i es va obsequiar els
participants de la marxa amb una poma dels camps de fruiters que es
veurien afectats pel nou vial. També es va explicar que, si
bé el Conseller de política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, va dir que no es constuiria el Vial,
el cert és que segueix estant present al Pla d’Infraestructures.
Aquest pla serà vigent fins el 2026 i no s’hi contempla la
desafectació dels terrenys per on hauria de passar el Vial.
És més que previsible, doncs, que el Vial es mantingui en
el nou pla territorial metropolità.

Més endavant, abans d’entrar a la zona més interessant
ecològicament, el tram entre Can Madolell i Can Busquets, es va
explicar la importància de la riera donat que és
l’únic curs de Collserola que duu aigua tot l’any i que allotja
poblacions estables de barb cua-roig (Barbus haasi) i salamandra
(Salamandra salamandra terrestris). També es va denunciar que
seria la zona amb més impacte ecològic, per la
construcció de diversos talussos d’entre vint i trenta metres,
just sobre la riera.

Les entitats i persones participants a la marxa demanem la retirada
d’aquests projectes del PITC i que les reserves viàries al Pla
General Metropolità (PGM) es desafectin i consideren que
únicament les solucions basades en el transport públic
poder resoldre els problemes de mobilitat existents a la nostra zona i,
al mateix temps, respectar el medi natural.

La marxa que va sortir des de Molins de Rei va coincidir amb la Marxa
de protesta que va organitzar l’associació Via Verda i que va
sortir des de Cerdanyola del Vallès amb els mateixos objectius
de denúncia.

Podeu trobar imatges de la marxa a:
http://cepa.pangea.org/