El Pla Director del Penedès: un pla director pensat per a les infraestructures

Penjat el 22 de febrer de 2006, per ecologistes

Salvem
el Penedès considera que el Pla Director és vinculant.
Tot i que veiem necessari el Pla Director de Alt Penedès, no
estem d’acord amb la proposta presentada pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès (CCAP) en els criteris i conceptes bàsics sobre
el que es sustenta la planificació territorial de la comarca, ni
en les qüestions de creixement residencial i industrial, ni en el
de les d’infraestructures. També entrem en un profund desacord
de fons ja que el Pla Director (a partir d’ara PD) s’ha realitzat
prenent el model de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i no ha
tingut en compte per a res la futura Vegueria del Penedès.

El PD no entén l’autopista AP-7 com un eix vertebrador de la
Vegueria del Penedès. Planteja desdoblar la N-340 i la C-15 o
nous trams de carreteres, per esdevenir eixos vertebradors.
Pràcticament no fa intervencions a les vies locals i comarcals,
oblidant la majoria de municipis del Penedès. Podríem
resumir que les propostes del PD en la xarxa viària,
només plantegen millores amb la conectivitat de les dues grans
poblacions de Vilafranca i Sant Sadurní.

El PD planteja algunes millores en el transport públic i en la
potenciació de la multimodalitat (convinació
cotxe-autobús-tren), però la realitat del transport
públic del Penedès és la mateixa que fa deu anys,
només cal veure els horaris dels autobusos i dels trens ara i
abans. Des de Salvem el Penedès veiem la necessitat de
solucionar el problema de la mobilitat, prioritzant les inversions en
el transport públic, especialment el ferrocarril. Cal evitar
crear nous corredors d’infraestructures i noves carreteres.

Entenem que les infraestructures van associades al model territorial.
Per tant, si farcim el Penedès de noves carreteres doblarem o
triplicarem el creixement de la població amb pocs anys.
També fragmentarem el territori i alhora perdrà pes el
Penedès com a valuós patrimoni natural, cultural i
paisatgístic relacionat amb la vinya, el món rural i els
espais naturals.

INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
La millora de les línies ferroviàries existents és
una necessitat per garantir una mobilitat respectuosa amb el territori,
sostenible i que respecti els acords de Kioto.

LÍNIA DE RODALIES (Renfe).
Manca una profunda millora de les vies, augmentar la
freqüència, la millora de les estacions i l’intercanvi
modal intercomarcal (autobusos regulars i Ferrocarrils Catalans). La
consolidació del rodalies direcció Tarragona i el
Vallès.

LÍNIA DE TREN PAPIOL – MOLLET
És la connexió de tren del Penedès amb el
Vallès. Cal una major freqüència de pas i que
l’inici del trajecte sigui a Sant Vicens de Calders. Actualment surten
de Martorell i amb un mal enllaç amb els trens del
Penedès.

El TGV
És una infraestructura en construcció, del Ministeri de
Fomento, amb un gran impacte ambiental. Aquesta línia es
totalment innecessària i ha provocat que totes inversions
ferroviàries tinguin una única destinació, el TGV,
obli dant en la marginalitat les línies de rodalies a Barcelona
i Tarragona molt mes utilitzades.

NOVA LÍNIA DE MERCADERIES
Hauria d’anar sempre paral·lela a l’autopista AP-7, el TGV o la
línia de rodalies. No estem d’acord amb les propostes de nous
traçats. Cal preservar la permeabilitat del territori.

TREN VILAFRANCA-VILANOVA
Fa uns tombs totalment irracionals que no porten enlloc i que la fan
inviable perquè no pot passar al costat d’una pedrera a causa de
les detonacions. Proposem que la línia sigui més recta i
segueixi el curs de la carretera C-15 o en tot cas que sigui un
traçat amb túnels o es plantegi altres possibilitats com
un tramvia o un tren lleuger al costat de la C-15.

NOVA LÍNIA DEL TREN DEL BITLLES
És més necessari potenciar les connexions
ferroviàries entre la Renfe i els Ferrocarrils Catalans (FFCC).
Si volem millorar la comunicació amb l’Anoia (Igualada) i el
Baix Llobregat, caldria una major freqüència trens i un bon
enllaç de Renfe i els FFCC. També caldria una nova
línia d’autobusos que connectessin els pobles del Bitlles amb
Igualada i Sant Sadurní d’Anoia. Aquest projecte no té en
compte el nou Pla Director Supramunicipal de Sostenibilitat (9
municipis) que protegeix la zona.

INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
Es vol seguir prioritzant els vehicles privats i el transport per
carretera. Les inversions en carreteres van per davant de les
inversions en transport ferroviari o altres transports públics.
Els corredors d’infraestructures viàries han de venir definits
pels existents, com són el de l’AP-7, la C-15 i la N-340, on
s’hi han de planificar les necessitats futures. La manca de
racionalitat ens duu a no tenir prou recursos per millorar la xarxa de
carreteres locals-comarcals. La majoria de recursos es destinen a grans
infraestructures com el TGV i els desdoblaments de carreteres (C-15,
N-340).

El PD està mancat d’una xarxa cívica al Penedès,
que recuperi els camins rurals i les carrerades per al foment del
transport no contaminant o del transport lligat a la terra, que permeti
una xarxa alternativa al cotxe.

L’AUTOPISTA AP-7
El PD no diu que es rescatarà els peatges de Martorell i el del
Vendrell. No garanteix mes entrades i sortides a Gelida en
direcció Tarragona i a Banyeres, Santa Oliva… Si es rescaten
aquests peatges s’aconsegueix convertir l’AP-7 amb el que ja
comença a ser entre Vilafranca i Sant Sadurní: l’eix
viari vertebrador del territori. Estem d’acord en afegir un carril mes
per banda de l’autopista i no veiem cap dificultat tècnica en
utilitzar l’autopista gratuïta com l’eix viari vertebrador. En tot
cas la no gratuïtat de l’autopista no es vol resoldre per
interessos econòmics de determinats sectors financers.

NOVA CARRETERA DE SANT SADURNÍ – GELIDA – MARTORELL
Està injustificada, perquè la gratuïtat de l’AP-7 i
la nova incorporació de la sortida de Gelida direcció
Tarragona ho faria innecessari. La carretera projectada entra en
contradicció amb el nou Pla Director Supramunicipal de
Sostenibilitat (9 municipis) que protegeix la zona.

ANTIGA CARRETERA GELIDA -MARTORELL
Demanem que es millori la carretera de Gelida a Martorell en el seu
traçat.

EL QUART CINTURÓ I EL DESDOBLAMENT DE LA N-340
El Quart Cinturó és una proposta obsoleta i insostenible.
Aquesta autovia projectada pel Ministeri de Fomento es troba en fase
d’estudi i ha sortit a exposició pública tres possibles
zones de traçats (nord, centre i sud) sota el nom d’Autovia del
Mediterrani. Aquesta proposta pot aprofitar la N-340, l’autopista AP-7
o fer traçats nous per la plana interior (Quart Cinturó).
No estem d’acord amb cap de les propostes i només plantegem la
millora de la N-340 en el seu traçat actual. No estem d’acord
que la N-340 es converteixi en una autovia de 4 carrils i volem que
finalitzi les obres de la variant de Vallirana.

DESDOBLAMENT DE LA C-15
Eix Diagonal que uneix les poblacions Vilanova-Vilafranca-Igualada. En
primer lloc cal potenciar el transport públic (autobusos)
inexistent entre Vilafranca i Igualada i doblar-lo o triplicar-lo entre
Vilanova i Vilafranca. També es necessari l’acabament de la
construcció de la C-15 en el tram compres entre Vilafranca i
Puigdàlber. Per últim dir que primer cal prioritzar el
tren entre Vilafranca i Vilanova abans que fer el desdoblament. En el
tram entre Vilafranca i Vilanova s’ha de garantir la conectivitat dels
corredors biològics que connecta els Espais d’Interès
Natural de la Serralada Litoral del Penedès.

TRAM NOU CARRETERA LA GRANADA I SANT SADURNÍ
No estem d’acord en fer un nou traçat que no aprofiti la
carretera actual.

Pel que fa al tractament de les infraestructures el PD respira profunda
i exclusivament a Barcelona. Està lluny del que considerem una
mobilitat sostenible. És simplement una proposta continuista de
l’actual model de transport: car, contaminant, depredador del
territori, insolidari i insostenible.
Vilafranca 22 de febr er de 2005.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd
sep@salvemelpenedes.org
http://www.salvemelpenedes.org