La febre dels camps de golf i urbanitzacions arriba a les terres de l’Ebre

Penjat el 22 de febrer de 2006, per ecologistes

El
GEPEC-Ecologistes de Catalunya valora molt negativament el projecte de
camp de golf i mega-urbanització que es vol fer prop del barri
de Vinallop, a Tortosa.

Es tracta d’un macroprojecte urbanístic de 1100 habitatges, un
hotel i un camp de golf de 18 forats. Al nostre entendre, del tot
desproporcionat.

Des del punt de vista ambiental és absolutament impossible
defensar este macroprojecte ja que va en contra de la Nova Cultura de
l’Aigua, de la Nova Cultura de l’Energia i de la Nova Cultura del
Territori.

El perquè d’això resulta evident. És
fàcilment demostrable que el consum d’aigua és molt
superior en los ara malauradament famosos “resorts” que inclouen camp
de golf i urbanització, que en nuclis urbans convencionals. Per
altra banda, la dispersió dels habitatges i la extensió
del camp de golf fa que s’hagi de consumir una gran quantitat de
terreny i, per tant, es creen cada vegada més taques urbanes al
territori o­n abans no n’hi havia.

A mes a més de la destrucció dels valors patrimonials
naturals i del territori es crearan zones urbanes noves les quals no
disposaran de serveis com el transport públic. Els habitatges
allunyats i dispersos fan que s’hagi de dependre al 100% del vehicle
particular, amb els inconvenients i insostenibilitat que això
comporta per l’increment de les emissions de CO2.

Este model de planificació territorial ha portat, en uns pocs
anys a exhaurir la pràctica totalitat del territori no
urbanitzat a la costa mediterrània. No voldríem que
passés una cosa semblant a les Terres de l’Ebre.

Per tot això, considerem que és absolutament incongruent
que a les Terres de l’Ebre, que van ser i volen continuar sent, motor
de la Nova Cultura de l’Aigua es pugue justificar un d’estos
macroprojectes consumidors i destructors en desmesura del nostre medi
ambient, el territori i la seva gent.

D’altra banda és molt censurable que una empresa pretengue
construir un camp de golf a Catalunya, sabent que hi ha una
moratòria, i esperant que no sigue prorrogada, justament quan la
moratòria està per a posar una mica de seny en estos
temes, cosa que no és lo cas en estos moments.

Per tant, considerem clar que ara per ara este projecte no té
cabuda a les Terres de l’Ebre tenint en compte la legislació
vigent, i confiem que així continue sent. Sigue com sigue, des
d’el GEPEC-Ecologistes de Catalunya, malgrat no tenir cap poder
polític decisori, lluitarem per a que el projecte no tire
endavant.

Tortosa, 21 de febrer de 2006

Veure fotos projecte: Foto1 Foto2