Més d’un centenar d’entitats socials i ecologistes inicien la Campanya europea per una normativa de residus p

Penjat el 7 d'abril de 2006, per ecologistes

Per una normativa
europea, estatal i catalana que
prioritzi la prevenció de residus, la defensa del medi ambient i
la
salut de les persones

Ahir,
30 de març, més d’un
centenar d’entitats dels Països Catalans, l’estat espanyol
i Europa van realitzar diverses accions de denúncia a diferents
ciutats
de l’estat espanyol en el marc de la presentació de la campanya
“Per
una normativa europea, estatal i catalana que prioritzi la
prevenció de
residus, la defensa del medi ambient i la salut de les
persones”.L’objectiu
d’aquestes accions és reivindicar polítiques
de residus preventives a nivell europeu i estatal (amb la
signatura
de la Declaració de Molins) i a nivell català,
concretament, amb la campanya “Fem el primer pas”.

A nivell europeu, l’aprovació de les modificacions de la
Directiva Marc
de Residus de la UE pot representar un retrocés respecte el marc
normatiu actual, ja que la revisió prevista contempla aspectes
preocupants com:

 • la desaparició de la
  jerarquia ecològica de gestió dels residus

 • la consolidació de la incineració com a
  sistema de
  "valorització" dels residus amb noves formes com la
  coincineració en
  cimenteres, tèrmiques i foneries.

 • una forta tendència
  cap a
  la desregulació de la gestió de residus i cap a una
  desharmonització
  entre les polítiques dels diferents estats membres

 • manca d’objectius de
  prevenció i reciclatge de residus.

Els primers efectes es
notaran en la revisió de la normativa sobre residus d’envasos i
en la
desaparició de la directiva d’olis usats que potenciarà
la incineració
per sobre de la regeneració.

Aquest retrocés important en els criteris de la Comissió,
es relacionen
a les pressions de la Indústria de la Incineració amb
recuperació
energètica, a través de la seva associació europea
CEWEP, per persuadir
al Parlament europeu per fomentar la incineració davant la
recuperació
material dels residus.

A
nivell de l’estat espanyol, les entitats signants denunciem la
passivitat del Ministeri de Medi Ambient en l’adopció de
polítiques
preventives per frenar el creixent augment de residus d’envasos. La Ley
de Envases y Residuos de Envases (LERE): aprovada l’any 1997 establia
que, abans del 30 de juny de l’any 2001 s’havien de complir uns
objectius de reducció, recuperació i
"valorització" dels envasos. Prop
de cinc anys després encara no s’ha assolit cap dels els
objectius
establerts per la llei i ningú no se’n vol fer responsable.

A
nivell de Catalunya:

 1. La LERE establia per al 2001 la reducció
  de la
  producció d’envasos en un mínim del 10%
  per
  contra, segons les
  dades disponibles, des de l’aprovació de la LERE a l’any 1997
  fins al
  2004 a Catalunya els residus d’envasos han augmentat un 65% en pes.
  Cal que productors i distribuïdors assumeixin la responsabilitat
  en
  reduir els residus i la toxicitat.

 1. A Catalunya s’està reciclant només
  el 6% dels
  envasos lleugers
  (plàstics, llaunes, brics,…) posats
  al
  mercat, segons les dades de 2004. Aquests són els envasos
  identificats
  amb el “punt verd”, que obliga les empreses a assumir una part del cost
  de la gestió d’aquests residus d’envasos.

Segons
la LERE s’havia d’assolir el 25% de reciclatge al 2001,
per contra, les dades de 2004 diuen que el 21% dels envasos
lleugers van a parar a les incineradores
, a través dels
contenidors de rebuig, on són destruïts com a recurs i
generen importants impactes ambientals.

La
resta dels envasos lleugers, el 73% del total, van a parar a
abocadors
on també es perden com a recurs. Així
doncs, la “valorització total” (reciclatge més
incineració) està molt lluny del 50% mínim
previst per la Llei per a 2001.

Aquesta
situació encara és més greu si tenim en compte
que els envasos lleugers han augmentat un mínim d’un 76%
en aquests darrers anys.

Aquesta
situació desastrosa és permesa per la passivitat de les
administracions
; que no gosen marcar obligacions als
responsables de l’augment dels residus i s’adapten als criteris
de gestió marcats pels fabricants, les grans superfícies
i cadenes comercials i els envasadors —agrupats en els lobbies
Ecoembes i Ecovidrio— que prioritzen els seus beneficis
econòmics per sobre dels impactes al medi ambient. Aquests
models, a més, traslladen la major part dels costos de
gestió
dels residus d’envasos als ciutadans a través de les
recollides selectives i la gestió que en fan les diferents
administracions.

 1. Reivindiquem
  que el Ministeri de Medi Ambient i el Departament de Medi Ambient i
  Habitatge,
  tinguin una postura activa davant aquest greu perill de
  retrocés en les polítiques de prevenció, de
  protecció ambiental i de la
  salut de les persones..

 1. Demanem la
  moratòria a l’increment de la crema de residus
  en forns de
  cimenteres, centrals tèrmiques, etc. que promou el DMAH, i
  l’Entitat
  Metropolitana del Medi Ambient en voler cremar les bales dels Ecoparcs
  previst en la revisió del PMGRM.

Denunciem l’eufemisme que
representa la coincineració (incineració de residus com
a substitució de combustibles fòssils). Demanem una
moratòria a l’increment de la crema de residus en
instal·lacions com forns de cimenteres, centrals
tèrmiques,
foneries, etc. que estan promovent el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb propostes com les de destinar-hi les
bales de rebuig dels residus tractats als Ecoparcs, tal i com es
preveu a la revisió del Programa Metropolità de
Gestió
dels Residus Municipals (PMGRM).

Finalment, com a mostra del nostre compromís amb la
reducció de residus
més de 30 entitats socials, cíviques, veïnals
catalanes signem el
Manifest “Fem el
primer pas! Entitats catalanes per la reducció de residus” on
ens
comprometem a realitzar accions de reducció de residus
dins el nostre
funcionament diari i demanem al Govern català que impulsi una
Llei
Catalana de Prevenció de
Residus.

A
Catalunya, a més, reclamem actuacions urgents per resoldre
aquesta crisi de residus; volem les competències per
elaborar i aprovar en aquesta legislatura una Llei Catalana de
prevenció de residus que contempli:

 • objectius de reducció de residus

 • generalització del sistema de dipòsit i retorn

 • elaboració de plans territorials de prevenció

 • aplicació de mesures fiscals per afavorir la
  reducció en pes
  i toxicitat i que gravin els envasos d’usar i llençar.

Podeu trobar més informació i imatges de la
presentació a la web de la
campanya: http://www.residusiconsum.org/campanyaue.html

CEPA-Ecologistes de Catalunya: 93 680 16 78