La campanya contra el Quart Cinturó titlla de covard el Ministerio de Fomento per l’anunci de licitació d’un t

Penjat el 4 d'agost de 2006, per ecologistes

La Campanya alhora
considera una manca de respecte a les institucions catalanes aquesta
licitació.

El Boletín Oficial
del Estado (BOE) va publicar ahir la licitació de les obres del tram
Viladecavalls-Terrassa del Quart Cinturó – Autovia Orbital B-40. El Ministeri de
Foment ho va fer públic ahir mateix amb una nota de premsa en la qual s’exposen
alguns detalls del projecte. Aquest tram suposa la construcció al nord de
Terrassa d’una via de tres carrils per sentit que s’inicia a l’enllaç amb la
C-16 i finalitza a la riera de les Arenes.

La licitació
d’aquest tram suposa un boicot als múltiples processos de debat i consens
realitzats els darrers anys en el marc del Pacte del Tinell, i en la discussió
del Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya (PITC) i del Pla
Territorial Parcial de la Regió Metropolitana (PTPRMB). Aquesta actuació només
pot entendre’s com una maniobra electoralista del PSC i el seu candidat que tan
sols pot qualificar-se de greu irresponsabilitat degut a les incerteses que
envolten el projecte del Quart Cinturó. La maniobra és alhora un intent desarmar
les veus que denuncien la manca d’actuacions per part del govern i la paràlisi
que provoca al país, i una demostració de poder a les veus contràries a aquesta
infraestructura.

Un projecte
caducat

El projecte que es
pretén construir és la concreció de l’estudi informatiu redactat l’any 1997. És
evident que en els darrers 10 anys el debat al voltant de les infraestructures a
Catalunya i concretament el debat sobre el Quart Cinturó ha avançat notablement
cap a plantejaments més sostenibles, plantejaments que tenen concreció en la
modificació dels projectes.

L’estudi encarregat
pel govern de la Generalitat l’any 2005 a l’enginyer Manuel Herce, fruit del
Pacte del Tinell, firmat per PSC-ERC-ICV, és un exemple molt significatiu de
l’existència d’una voluntat clara del govern de la Generalitat de fer
modificacions importants en el projecte del Quart
Cinturó.

Alguns ajuntaments,
entre ells el de Terrassa, van sol·licitar ja l’any 1998 que se sotmetés a
informació pública el projecte executiu per tal de poder fer les aportacions
necessàries. El Ministeri de Foment ha ignorat de nou les al·legacions
presentades.

Per a què serveixen
el PITC i el PTPRMB?

El PITC aprovat la
setmana passada pel govern de la Generalitat, amb l’abstenció activa d’ICV i
sense el suport del Parlament, no legitima la construcció d’aquesta via. El
mateix PITC ja afirma que “…
per la seva complexitat, les propostes del PITC a l’àmbit metropolità de
Barcelona se subordinen a les concrecions que es realitzin en el Pla territorial
metropolità i el Pla de mobilitat de la Regió Metropolitana i la revisió del Pla
Director d’Infraestructures.” La voluntat d’executar ja un tram del Quart
Cinturó suposa una manca de respecte cap als mecanismes de decisió que hem
establert des de Catalunya i un conflicte de competències amb el nou Estatut.

Una de les modificacions realitzades sobre l’aprovació
inicial del PITC afecta de ple el tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó, ja que
es preveu que la nova connexió Martorell – Vacarisses (variant de l’autovia del
Llobregat) “… es projectarà aprofitant al màxim el traçat de la via
orbital”.

A
més cal recordar que l’aprovació del PITC presenta greus defectes formals que la
invaliden. El PITC incompleix la jerarquia establerta en la Llei de mobilitat i
la Llei d’avaluació ambiental. L’aprovació definitiva ha modificat
“substancialment” el document tret a informació inicial i per tant ha de ser
sotmès de nou a informació pública.

Contenciós

La Secció Tercera
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) va acordar el passat 10 de juliol declarar la seva manca de
competència per resoldre el contenciós administratiu interposat l’any 2003 per
la Campanya Contra el Quart Cinturó contra l’aprovació definitiva de l‚estudi
informatiu del Quart Cinturó, tram Abrera-Terrassa, i ha remès l’expedient a
l’Audiència Nacional, només dos dies abans de dictar sentència, prevista per al
12 de juliol. Curiosament, la competència del TSJC ja va ser posada en dubte per
part de la Campanya tot just iniciat el recurs contenciós, i la Secció Tercera
es va declarar competent.

La Campanya
Contra el Quart Cinturó volem manifestar la nostra sorpresa per la decisió del
TSJC, molt tardana respecte a la data d’inici del contenciós i només dos dies
abans de la data fixada per a emetre sentència. La reconsideració de la decisió
del 2003 i el traspàs de l’expedient a l’Audiència Nacional provoca una dilació
extraordinària de la resolució. Una vegada més ens toca constatar que la
lentitud i la manca de perícia dels tribunals només acaba produint lesivitat a
la defensa de la protecció del medi ambient. A més, l’Audiència ara haurà de
decidir amb un nou element de pressió sobre la taula: aquesta licitació.

Qui vol amar
què?

Una vegada més les
decisions més polèmiques es publiquen aprofitant els períodes de vacances
d’estiu, en què el debat públic i la mobilització són més difícils. Ens
preguntem si aquest intent de fer passar mig oculta la licitació respon a les
pors de l’administració a la mobilització. O potser només és una ajuda del
Ministerio a la dinamització de la propera campanya
electoral?

Incertesa sobre la
coherència del conjunt del projecte

La licitació que es
du a terme és tan sols per una part reduïda del projecte (4,9 Km). Resta encara
per licitar la part central del projecte i el tram d’Olesa a Abrera. A més, cal
tenir present que s’executarà una obra sobre la qual no hi ha cap decisió presa
sobre la seva continuïtat cap al Vallès Occidental. Sens dubte, estem davant
d’una greu irresponsabilitat

I les grans
preguntes, encara per respondre

Al mateix temps que
es licita aquest tram, el Ministerio de Fomento i la Generalitat continuen sense
respondre als arguments que sustenten l’oposició al Quart Cinturó: l’impacte
territorial i ambiental, la fragmentació dels espais naturals, l’augment de la
pressió urbanística, la potenciació d’un model de mobilitat clarament
insostenible, la desviació de les inversions públiques cap a infraestructures de
mobilitat privada… Les dades relatives a les emissions de CO2 a
l’estat espanyol el 2005 mostren un repunt preocupant: del 45% d’increment el
2004 respecte a el valor de l’any 1990, hem passat al 52’5% el 2005. Recordem
que el Protocol de Kyoto estableix per al 2012 una quota del 15% com a màxim.
Aquesta infraestructura no ajudarà a fer decréixer aquest increment, ans al
contrari, i afegirà un nou focus de contaminació ambiental i un element
potenciador de consum energètic. La necessitat d’adquirir drets d’emissions a
tercers països es comença a entreveure com un nou aspecte que contribuirà de
manera decisiva a l’increment dels costos de producció, a la manca de
competitivitat de la nostra indústria i a la
inflació..

La Campanya
estudiarà a partir d’avui mateix quines són les accions jurídiques,
administratives i polítiques a emprendre per a aturar aquest procés de
licitació.

Campanya Contra el
Quart Cinturó

El Baix Llobregat,
el Penedès i el Vallès, 1 d’agost de 2006