En desacord amb l’aprovació definitiva de la urbanització de la Vall de Sant Just a Collserola

Penjat el 23 de novembre de 2006, per ecologistes

La Generalitat, a proposta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, ha aprovat definitivament urbanitzar un altre sector de la Vall de Sant Just (DOGC núm. 4720 – 18/09/2006).

Aquest sector que es vol urbanitzar, al voltant de la masia de can Candeler, s’ha aprovat per tal de compensar el conveni que l’Ajuntament de Sant Just Desvern va signar amb els principals propietaris de la Vall (entre aquests hi ha dos grans grups amb forts interesos especulatius, Nuñez i Navarro i Caixa Penedès).

L’aprovació té una part positiva ja que requalifica els terrenys de la
Vall com a no urbanitzables (aquests terrenys, abans eren urbanitzables
opcionals pel vetust PGM). Però aquesta aprovació es fa a canvi de
requalificar també diverses zones verdes del poble-ciutat com a
edificables, i traslladar una altra part del sostre edificatori a
d’altres municipis encara per determinar.

La part més negativa és que, malgrat que tenien lloc suficient per
traslladar tot el sostre edificatori fora de la vall, l’Ajuntament i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) han insistit en seguir
edificant els aproximadament 5.000 m2 de sostre edificatori (dels
80.000m2 del conveni) en el sector de can Candeler, a les portes del
Parc de Collserola; això afecta el torrent de can Biosca, el seu bosc i
l’entorn fluvial natural.

No han servit de gaire les més de cent al·legacions d’ecologistes i
veïns de Sant Just, així com tampoc els informes tècnics de diferents
professors de la UB, sobre els valors d’aquest espai natural i la fauna
que hi habita (en aquests informes destaquen les poblacions de toixons
que es veuran afectades pels nous vials).

La tasca per preservar Collserola i la Vall de Sant Just que han dut a
terme Alnus – Ecologistes de Catalunya i la Plataforma Cívica en
Defensa de la Vall (PCDV) ha obtingut els seus fruïts, en conscienciar
col·lectivament la població de la necessitat de preservar Collserola;
en particular, en l’àmbit de la vall, atesa la voracitat urbanitzadora
dels darrers anys i els projectes ja aprovats de la Bonaïgua i Mas Lluí
2, que suposen uns 1.700 habitatges nous i un greu impacte sobre
l’entorn de la Vall.

Per altra banda, la finalitzalització precipitada de la legislatura i
l’acostament de les eleccions deixa aparcada la proposta de declarar
Collserola com a Parc Natural. Com a pas definitiu per assegurar la
seva protecció, després de l’aprovació de la Xarxa Natura 2000. És una
autèntica llàstima, per no dir que és una gran vergonya, la lentitud
amb què la Generalitat, el Consorci de Collserola, i els ajuntaments
han treballat aquests temes, després d’arrossegar-los durant tant de
temps i havent-se compromès a aprovar-los.

Per tot plegat, i amb els mitjans que calgui, la PCDC, Alnus-EdC i la
PCDV continuarem oposant-nos a aquesta aprovació i a qualsevol
edificació que comporti destruir més espai natural a Collserola.

Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC)