Contenciós per la tèrmica

Penjat el 23 de novembre de 2006, per ecologistes

La Plataforma Antiincineradora, a través de l’associació mediambiental Vall del Ges.Net, ha interposat, amb data de 10 d’octubre, un recurs contenciós-administratiu contra l’acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló de 31 de juliol de 2006. Aquest dia es va aprovar el Plec de Condicions pel nou concurs per gestionar la tèrmica.

El recurs ha estat presentat perquè entenem que han ignorat totalment
les nostres al·legacions i les d’altres entitats i institucions de la
vall i per via dels fets consumats l’ajuntament de Sant Pere de
Torelló ha tirat endavant unes bases contradictòries i a la mida dels
seus interessos.

El que pretenem amb aquesta iniciativa és que, tota vegada que
l’Ajuntament ha menystingut les inquietuds de gent de la vall del Ges i
de les seves institucions, sigui un jutge qui determini si la
tramitació ha estat la correcta.

Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges
http://www.valldelges.net/