Suport als agents forestals

Penjat el 17 d'octubre de 2006, per ecologistes

GEPEC-EdC, SEOBirdlife, la Federació Ecologistes de Catalunya i DEPANA donen total suport al Cos d’Agents Rurals (Forestals) davant el projecte de decret que vol retallar-los les funcions de protecció de la natura.

Membres del cos d’agents rurals i CCOO estan fent una campanya de
mobilitzacions reivindicatives per protestar contra la decisió del
Govern de retallar el decret que ha de fixar el reglament d’aquest cos.
La retallada consistiria, entre d’altres limitacions, en treure’ls la
capacitat per investigar delictes mediambientals, fet que els signants
d’aquesta nota de premsa qualifiquem com un error molt greu.

No cal anar massa lluny, concretament a l’any 2003, per conèixer quines
són les funcions que desenvolupa el Cos d’Agents Rurals (Forestals) en
matèria de protecció del medi ambient, funcions que han dut a terme
durant molts anys amb sobrada professionalitat i honestedat, de la qual
en podríem citar molts exemples (alguns ben recents, l’incendi de
Vandellòs per exemple). Segurament que aquesta efectivitat i
rigorositat tècnico-científica ha molestat a la Consellera Tura al
posar en evidència les seves rocambolesques teories sobre l’origen i
causa de determinats incendis ocorreguts enguany. I ara opta per la via
de la retallada de competències.

La Llei 17/2003, del Cos d’Agents Rurals, estableix clarament al
Capítol II les funcions del Cos d’Agents Rurals de Catalunya. Qui
millor que aquest cos per vetllar, investigant els possibles delictes,
pel compliment de les lleis ambientals? Una ingent tasca que requereix
la màxima especialització i un alt coneixement del territori, els
espais naturals, les espècies de flora i fauna.

Per tant, des dels grups ecologistes GEPEC-EdC, SEOBirdlife, la
Federació Ecologistes de Catalunya i DEPANA , donem suport i fem nostra
la protesta que estan fent els membres del Cos d’Agents Rurals davant
el Govern, ja que considerem que és una protesta absolutament legítima
i necessària que es troba avalada per l’experiència i formació
d’aquests professionals coneixedors del territori, que dediquen tots i
cadascun dels dies de l’any a vetllar per la protecció i defensa del
nostre valuós patrimoni natural.

Considerem que la retallada que proposa el Govern sobre les
competències d’aquests cos és un error molt greu, ja que creiem que ha
de ser el Departament de Medi Ambient, i no el d’Interior o qualsevol
altre, qui tingui la potestat de decidir i actuar en conseqüència en
matèries de protecció mediambiental, tant en vigilància com en
investigació com en la resta de competències actuals del Cos d’Agents
Rurals (Forestals). Entenem que l’assignació de competències entre
Departaments no ha de respondre a qüestions merament corporativistes,
sinó que ha de ser un reflex de la funció pública de cada Departament,
fruit de la coordinació, de la coherència i de la responsabilitat.

Però per sobre de qualsevol altra consideració, GEPEC-EdC, SEOBirdlife,
la Federació Ecologistes de Catalunya i DEPANA demanem que el Cos
d’Agents Rurals mereixi la mateixa consideració i respecte per part del
Govern que la que ens mereix a totes aquelles entitats i ciutadans (i
en som molts) que compartim amb els Forestals l’objectiu de protegir i
defensar el nostre medi ambient.

Ateses les problemàtiques ambientals i la necessitat real de protecció
del medi ambient, també demanem que es considerin amb urgència mesures
totalment oposades d’aquesta proposta de decret, com són:

· Augment urgent de les dotacions d’agents rurals en zones
d’elevada importància ambiental, com les Terres de l’Ebre i Camp de
Tarragona o­n la dotació actual hauria d’ésser duplicada (com a mínim)
doncs és clarament insuficient per a controlar l’augment exagerat de
delictes ambientals, la cacera furtiva i il·legal, les agressions
urbanístiques i els mals usos als Parcs Naturals, etc…

· Augment de la infraestructura logística (material, parc d’automòbils, etc…) per millorar les deficiències actuals

· El pas immediat dels cossos de guardes dels Parcs Naturals
dins l’estructura, atribucions i autoritat dels Agents Rurals. Fet
imprescindible per que aquests guardes puguin actuar amb autoritat
reconeguda per l’administració, i no només com a simples ciutadans.

GEPEC-EdC, SEOBirdlife, la Federació Ecologistes de Catalunya i DEPANA
demanem que la Consellera Tura no deixi als forestals com a homenets
vestits de verd que formen part del paisatge del bosc desposseint-los
de les seves funcions i tasques primordials. Recordem que segons la
Fiscalia de Medi Ambient del TSJC, 8 de cada 10 delictes ambientals han
estat investigats pel Agents Rurals. Algú dubta de la seva
professionalitat i dedicació? Que la Consellera Tura els deixi fer el
seu treball en pau. Pel be de la natura i el medi ambient.