Alnus – Ecologistes de Catalunya presenta recurs de reposició a la modificació de PGM de la Vall

Penjat el 19 d'octubre de 2006, per ecologistes

El
passat setembre de 2006, la Generalitat va publicar en el DOGC
l’aprovació definitiva de la modificació de Pla
General Metropolità (PGM) en l’àmbit de la Vall, que,
recordem-ho, és la conseqüència directa del
Conveni que l’Ajuntament de Sant Just Desvern va subscriure amb
diversos propietaris de la vall, i pel qual a canvi de salvar una
gran part de la Vall de l’edificació urbanística se’n
destrueix una de més petita, situada al sector Can Candeler,
així com diverses reserves de zona verda dins el nucli
urbà,
que es veuen afectades perquè en elles s’hi preveu ubicar
part del sostre edificable cedit als propietaris.

Des
d’Alnus – Ecologistes de Catalunya continuem afirmant que el
conveni signat amb els propietaris de la Vall ha estat una excusa per
a desenvolupar el sostre edificable dels sectors urbanitzables no
delimitats de la Vall. Una sentència molt recent del Tribunal
Suprem referida a la Torre Negra, a Sant Cugat del Vallès, ho
deixa ben clar, atès que es tracta d’un cas similar, i posa
de manifest el joc interessat i brut dels nostres polítics i
governants locals (i de la Generalitat), que s’omplen la boca amb el
lema "Hem salvat la Vall" aprovant -regalant- plans
urbanístics fets a mida dels propietaris de la Vall.

Aquesta
Sentència referma la posició d’Alnus – EdC i de la
Plataforma
Cívica en Defensa de la Vall (PCDV
)
atès que admet que es poden tramitar els Plans d’Actuació
Urbanística (PAU) sense necessitat d’aprovar les propostes
dels promotors i propietaris.

L’Ajuntament
de Sant Cugat havia al·legat davant del Suprem que si tirava
endavant l’execució provisional de la primera sentència
que obligava a tramitar el PAU en l’àmbit de la Torre Negra,
es produiria una «irreversibilitat de la situació
urbanística
», però el Suprem considera que la
situació física dels terrenys només es veuria
alterada en el cas que el PAU s’aprovés de manera definitiva,
ja que «resulta evident que si l’Ajuntament no fa una
aprovació inicial del programa o el tramita no pot donar lloc
a unes situacions d’irreversibilitat
». La sentència
matisa que «la tramitació d’un expedient
administratiu comporta necessàriament la seva resolució
[…], però no és cert que la citada resolució
hagi de ser necessàriament estimatòria de la
pretensió
aprovatòria del promotor de l’instrument urbanístic
».
Per tot plegat, el Suprem obliga l’Ajuntament de Sant Cugat a
executar provisionalment la sentència que l’obliga a tramitar
el PAU.

Alnus
– Ecologistes de Catalunya hem presentat aquesta setmana recurs de
reposició a la modificació de PGM en l’àmbit
de la Vall de Sant Just, aprovada el passat mes de setembre pel
DPTOP, tornant a demanar que s’anul·li el conveni
urbanístic
i que la modificació de PGM es faci sense reconèixer el
dret a urbanitzar als propietaris, i subsidiàriament,
que el trasllat de metres quadrats d’edificabilitat, dins i fora
del municipi de Sant Just Desvern, a canvi de la cessió pels
propietaris a l’Ajuntament de sòls de la Vall qualificats de
forestals i de sistemes metropolitans, es faci en base a un
rigorós
estudi econòmic que garanteixi l’absoluta equivalència
en les contraprestacions i no com s’ha establert fins el moment, en
què la cessió de 80.000 m2 de sostre edificable
apareix, als ulls de la ciutadania i dels ecologistes, com un regal
injustificable i excessiu als propietaris de la Vall.

El
nostre interès és que no s’edifiqui ni un pam més
de la vall, en aquest cas al sector can Candeler, pels seus valors i
ecosistemes agroforestals i hem tornat a aportar informes
d’experts de
la Universitat de Barcelona
que afirmen amb
rotunditat que els llocs on és pretén
edificar compleixen una important funció ecològica per
a determinats ocells i mamífers del Parc. Per desgràcia
les al·legacions anteriors no es van tenir en compte.

19
octubre 2006

+ info : http://www.pangea.org/alnus

Amb el suport
de la Plataforma Cívica per a
la Defensa de Collserola

El
comunicat penjat a
http://www.pangea.org/alnus/Home/Fotodenuncia/Reposiciovall06.html