GEPEC—Ecologistes de Catalunya denuncia l’inici de la construcció de dos parcs eòlics sense auto

Penjat el 10 de gener de 2007, per ecologistes

Els projectes dels parcs eòlics del Motarro (situat entre els municipis tarragonins de Vandellòs i l’Hospitalet) i de la Serra del Tallat (situat al terme lleidatà de Vallbona de les Monges) haurien d’estar en teoria aturats: el primer per tenir l’autorització caducada i mancar els permisos municipals; el segon per haver-se presentat recurs judicial contra l’autorització. Tot i això, a la pràctica, ambdós parcs estan en procés de construcció, i sembla que avancen a bon ritme.

El parc eòlic del Motarro es va autoritzar el març de 2004 amb la
condició de que la promotora presentés el projecte d’execució en sis
mesos. El projecte d’execució no es va presentar i per tant es suposa
que l’autorització està caducada, però tot i això aquest estiu es van
iniciar les obres. Tampoc consta que aquest parc eòlic compti amb
llicència municipal, estigui inclòs al planejament urbanístic o s’hagin
expropiat prèviament els terrenys.

Tot i això, ja s’han aplanat espais de la zona per situar-se els molins
eòlics i s’han obert camins nous per comunicar el futur parc (tot i que
l’autorització caducada en cap cas esmentava la construcció de camins).
El fet de que l’emplaçament estigui reconegut com a zona de caça
d’espècies protegides que habiten la zona col.lindant, integrada dins
la Xarxa Natura 2000 tampoc ha servit per aturar els treballs.

El parc eòlic de la Serra del Tallat segueix un procés paral·lel: tot i
no haver-se aconseguit llicència municipal per a iniciar les obres ni
les activitats pròpies del parc, i de no haver-se iniciat cap acta
prèvia d’expropiació, l’empresa promotora ha iniciat de totes maneres
les obres de tala dels boscos de boix grèvol (espècie protegida) i
roure petit i a construir la central eòlica. També com al cas anterior
la promotora en qüestió ha decidit pel seu compte canviar el traçat del
parc previst per l’autorització, de forma que els aerogeneradors estan
situats dins d’una finca veïna sense permís del propietari.

Igualment, aquesta empresa promotora ha obert al seu albur nous camins
i ampliat els antics de forma desmesurada. També impedeix que utilitzin
aquests camins veïns i propietaris.

GEPEC-EdC considera que aquestes conductes són no només
antiecològiques, sinó també contràries a la forma d’actuar esperada en
un Estat de Dret. És per això que ha presentat denúncia administrativa
tant al Departament de Medi Ambient com als Ajuntaments afectats.