La plataforma antiincineradora demana la suspensió de l’acord del ple pel concurs de la tèrmica

Penjat el 14 de febrer de 2007, per ecologistes

Vall del Ges.Net, en nom de la Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges, ha demanat al jutge la suspensió de l’acord del Ple  de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló que aprovava definitivament les bases pel nou concurs d’adjudicació de la tèrmica.

La nostra associació va interposar un recurs contenciós-administratiu
contra  l’acord del Ple de 31 de juliol de 2006, que va ser admès a
tràmit el passat 13 de novembre. Entenem que no es varen tenir en
compte les nostres al·legacions ni la d’altres entitats i institucions
i per via dels fets consumats, l’ajuntament va tirar endavant unes
bases contradictòries.

L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló pretén amb aquestes bases tirar
endavant un projecte desmesurat per a les necessitats de la seva
població pel que fa a la calefacció i a l’aigua sanitària. Amb
l’aprovació d’aquest concurs  ha menystingut les propostes de les
persones,  entitats, consell comarcal i ajuntaments de la Vall i 
tampoc ha donat una resposta raonada a les al·legacions presentades.

El que volem amb el  contenciós, és que tota vegada que aquest
Ajuntament no ha tingut en compte la gent de la vall del Ges i  les
seves institucions, un jutge determini si la tramitació és la correcta.
I que això també ho coneguin  les empreses que s’hi presenten.

Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges

http://www.valldelges.net/


valldelges@valldelges.net