L’ANG considera positiva i necessària la inclusió en el PEIN Pinya de Rosa de Santa Cristina

Penjat el 20 de març de 2007, per ecologistes

L’Associació de Naturalistes de Girona aposta de manera ferma per la incorporació del paratge de Santa Cristina al PEIN Pinya de Rosa. Aquesta inclusió enriqueix i dona sentit a tot una zona geogràfica, natural i paisatgística, més enllà dels límits municipals establerts. Es per això que ens afegim a la encertada demanda de SOS Lloret, que a més inclou en la proposta de nou PEIN, la franja boscosa que l’envolta, el turons de Sa Boadella, la finca de Santa Clotilde i els pins de la platja de Fenals. Tots aquests espais tenen en comú un alt nivell de fragilitat, pel volum de la urbanització que ha patit aquest territori i les transformacions que l’han acompanyat. Incorporar-los dona sentit al conjunt d’indrets i en garanteix la seva viabilitat i preservació.

Volem recordar que la major part dels EIN’s son intermunicipals, i
això no qüestiona en cap cas la capacitat de participació dels
municipis que tenen part del seu sòl municipal dins d’aquests espais.
El PEIN no ha de ser vist com un instrument extern d’intervenció, sinó
com una garantia promoguda des de l’administració de cara a la
preservació integral d’un zona amb valor natural i cultural. Tampoc ha
de suposar que les entitats locals, tant aquelles que tradicionalment
s’han implicat en la gestió d’aquest espai, com d’altres que hi puguin
participar, es vegin marginades. Tot el contrari, el PEIN ha de ser un
instrument de control públic, democràtic i popular que faci més proper
i mes seu l’espai natural als ciutadans. En el cas que ens ocupa SOS
Lloret ha demanat al DMAH que el PEIN no amenaci aquest secular
protagonisme de l’Obreria de Santa Cristina i la seva activitat social
i cultural.
Avui malauradament el PEIN encara no és l’instrument que voldríem, més
enllà d’una delimitació geogràfica pocs espais conten amb instruments
de gestió potents i amb capacitat de donar viabilitat ecològica i
econòmica a aquests indrets. És per això que sobta la bel·ligerància
d’algunes instàncies polítiques i socials lloretenques respecte a
aquest tema. Més enllà dels interessos particulars, pensem que cal una
solució que posi per davant els interessos públics generals i sobre tot
que tingui en compte la preservació d’un espai natural i cultural tant
estimat per molts ciutadans de Lloret i Blanes.

Més informació:
Raül Valls
Oficina de Premsa
Associació de Naturalistes de Girona
cde les Monges n:20 17007 Girona
972-223-638/615-694-999
http://www.naturalistesgirona.org/