L’Agència de Residus vol imposar les instal·lacions de gestió de residus a “cop de decret

Penjat el 12 d'abril de 2007, per ecologistes

L’Avantprojecte de llei de modificació de la llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus, suprimirà el tràmit de llicència ambiental per a instal·lacions de tractament de residus

L’Avantprojecte de llei de mesures de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre disposició del rebuig dels residus primarà la incineració davant l’abocament

La futura llei reguladora de residus fixarà que les instal·lacions de
gestió de residus —abocadors, ecoparcs, incineradores, deixalleries,
etc…— són d’utilitat pública i d’interès social i farà desaparèixer
el tràmit de llicència municipal; aquesta llei l’aprovarà el govern a
“cop de decret” de manera que impedirà la participació ciutadana i el
control municipal. La seva construcció quedarà determinada pel nou pla
territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus.

Pensàvem, potser ingènuament, que l’absolutisme pertanyia a un període
passat i que els governs “d’esquerres” volien impulsar el Conveni
d’Aarhus sobre la participació pública en la presa de decisions en
matèria mediambiental. Aquest Conveni, lluny de ser una entelèquia o un
somni ecologista, va ser aprovat per la CE mitjançant el Reglament
1367/2006 i transposat a la normativa estatal a través de la Llei
27/2006. Tanmateix, sembla ser que el govern català i la seva Agència
de Residus de Catalunya volen fer un pas enrere en matèria de residus,
imposant un Pla Sectorial d’Infraestructures que es fonamenta
especialment en instal·lacions de tractament finalista i de la fracció
rebuig i no en les plantes de compostatge i recuperació dels residus, i
que porta a una situació clara d’indefensió dels Ajuntaments, aliena a
la seva voluntat i autonomia, i absolutament d’esquenes a la
participació ciutadana:


Els Ajuntaments no podran vetar l’obertura d’abocadors
– Diari AVUI

Lluny de sorprendre’ns, la Federació EdC ja fa temps que ha vist la
intencionalitat dels responsables polítics de l’actual govern, que
volen convertir la “Cultura del NO” en la “Cultura del SÍ, per
l’interès general”. Tampoc ens ha sorprès la darrera “jugada” del
Conseller Saura, que està elaborant un “Manual per aplicar iniciatives
que generin resistències al territori”:


Un manual per aplicar les iniciatives que generin resistències al
territori
– El Punt (Camp de Tarragona) – Edició Camp Tarragona –
(2007-04-03)

El que sí que ens sorprèn és que la ciutadania, les organitzacions de
consumidors i les associacions de municipis acceptin aquestes
imposicions sense fer sentir la seva veu. Un cop aprovada la futura
Llei Reguladora de Residus, ja serà massa tard per a iniciar protestes
veïnals i les eines legals per a defensar els interessos legítims del
territori es veuran relegades al procediment contenciós-administratiu,
mecanisme costós econòmicament i llarg en el temps on els engranatges
legals juguen sovint a favor dels “interessos generals” i on la defensa
del territori es troba en clara indefensió.

Per tant, des les entitats membres de la Federació Ecologistes de
Catalunya, compromeses des de fa dècades amb les polítiques de
prevenció i minimització de residus, amb la reutilització i el
reciclatge com a vies de gestió sostenible dels residus, i amb el dret
dels ciutadans a viure en un entorn saludable, fem una crida a les
entitats cíviques i ambientals d’arreu dels Països Catalans per alçar
la nostra veu en contra de l’absolutisme ambiental. No té cap
coherència que l’interès general o la “utilitat pública” segueixin
fragmentant i depredant el territori sota els auspicis d’una
administració que dóna l’esquena al territori i que silencia la veu
d’aquells que creuen en un altre model, molt més sostenible, just i
solidari.

Des d’EdC demanem la retirada dels articles que fan referència a
aquesta agressió a tot procés de participació ciutadana i d’autonomia
dels municipis. Aquests són els articles 6.ter. Pla sectorial
d’infraestructures de gestió de residus municipals i l’article 14.
Tècniques i instruments d’actuació, tots dos de l’Avantprojecte de Llei
de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de
residus. Podeu consultar les crítiques de la Federació Ecologistes de
Catalunya a la proposta de llei en el document annex.

D’altra banda, la proposta de llei de finançament de les
infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre disposició
del rebuig dels residus primarà la incineració davant l’abocament ja
que es veurà gravada amb 5€ per tona incinerada davant els 10 que es
paguen per abocar. Podeu veure la crítica de la federació Ecologistes
de Catalunya a aquesta proposta de llei al document annex.

Exigim l’obertura del procés de debat i exposició pública de tot
l’articulat de l’avantprojecte de Llei, abans de l’inici del procés de
tramitació parlamentària.

FEM UN PAS ENDAVANT!