CONSENS POLÍTIC A SABADELL CONTRA EL CREIXEMENT URBANÍSTIC DE LA CIUTAT A COSTA DELS ESPAIS NATU

Penjat el 8 de maig de 2007, per ecologistes

Les sis forces polítiques amb representació a l’Ajuntament es van posicionar contra el creixement urbanístic de la ciutat a costa dels espais del Rodal.

A excepció de CiU i PP (que no es van posicionar explícitament), la resta de forces polítiques van manifestar-se favorables a impulsar durant la propera legislatura l’anomenat Espai Agroforestal de Llevant, tot buscant complicitats amb els municipis de l’entorn. Destaca el compromís del PSC en el sentit d’elaborar el pla especial de l’ Espai Agroforestal de Llevant durant la propera legislatura, almenys el corresponent al terme municipal de Sabadell.

El passat divendres 4 de maig va tenir lloc un debat públic entre les
sis forces polítiques amb representació a l’Ajuntament de Sabadell
sobre els camps i boscos de l’anomenat Rodal de Sabadell, les seves
amenaces i les seves potencialitats. L’acte es va realitzar a la sala
d’actes de la Biblioteca del Vapor Badia i havia estat organitzat per
les 5 entitats promotores del “Manifest per la protecció dels camps i
boscos del Rodal de Sabadell”: Amics del Ripoll, ADENC, Federació
d’Associacions de Veïns, Unió Excursionista de Sabadell i Unió de
Pagesos. Aquest manifest, obert des de fa menys d’un mes a l’adhesió
d’entitats i particulars, ha reunit ja l’adhesió d’altres 20 entitats i
d’un miler de ciutadans a títol individual.


La Sra. Marta Fernàndez, com a representant de les entitats promotores,
va fer la presentació de l’acte i el Sr. Josep Mercadé, redactor del
Diari de Sabadell, va exercir de moderador. Hi assistiren els senyors
Ricard Estrada, Carles Rossinyol, Josep Maria Matencio, Jordi Soriano,
Magí Rovira i Isidre Soler en representació de PSC, CiU, ICV-EUiA, PP,
ERC i Entesa, respectivament, així com uns 70 ciutadans i ciutadanes de
la ciutat. En el debat, totes les forces polítiques van fer una primera
intervenció de 5 minuts de menor a major representació, seguida d’una
segona intervenció de rèpliques de 2 minuts. Seguidament, el públic
assistent va disposar d’uns 45 minuts per a plantejar-hi preguntes, que
van ser contestades en una intervenció final per cadascuna de les
formacions polítiques. Finalment, la Sra. Marta Fernàndez va cloure
l’acte tot agraint la participació tant del públic com de les sis
forces polítiques presents a l’acte i destacant alguns dels consensos
establerts.


El debat

Les sis forces polítiques coincidiren a destacar els valors positius
dels camps i boscos del Rodal de Sabadell, especialment com a font de
qualitat de vida, i la conveniència d’implementar mesures per
conservar-lo atesa la seva vulnerabilitat. La major part de les forces
polítiques van mostrar-se d’acord amb el manifest, si més no en termes
generals. En aquest sentit, cal destacar que algunes d’aquestes
formacions polítiques com ICV-EUiA, ERC i l’Entesa, ja s’han adherit
formalment al manifest. Més enllà dels principals temes de debat les
diverses formacions plantejaren propostes concretes que han incorporat
en els seus programes electorals.

Tanmateix, ja des de les primeres intervencions, el Quart Cinturó va
quedar identificat com la principal amenaça per als camps i boscos del
Rodal de Sabadell. Per algunes formacions (CiU i PP) el Quart Cinturó
és una infraestructura necessària per la millora dels problemes de
mobilitat, tot i acceptar que tindria un greu impacte sobre els camps i
boscos del Rodal que caldria que fos reduït dins del possible. Altres
formacions (ICV-EUiA, ERC i l’Entesa) es van posicionar clarament en
contra en no compartir ni la necessitat del Quart Cinturó ni la
possibilitat d’assumir-ne els impactes sobre el Rodal que comportaria.
En aquest sentit, tant el representant d’ICV-EUiA com el d’ERC van
explicitar clarament el compromís de les seves formacions contra
aquesta infraestructura, tant a nivell municipal com des de la seva
posició de socis de govern a la Generalitat de Catalunya. Finalment,
tot i que és àmpliament conegut el seu posicionament a favor de la
construcció del Quart Cinturó, el PSC no es va manifestar clarament ni
a favor ni en contra, sinó que va valorar la seva necessitat i execució
com un tema complex que caldrà resoldre en el marc general metropolità
conjuntament amb la resta d’infraestructures de transport.

Un altre punt important del debat va ser el del model de ciutat i els
seus possibles creixements urbanístics. En aquest sentit, les sis
forces polítiques es van definir-se a favor dels creixements urbans
interns i contra el creixement urbanístic a costa dels camps i boscos
del Rodal.

També es va debatre la possibilitat de realitzar o no la revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) durant la propera
legislatura, atès que des del punt de vista normatiu el 2009 ja seria
possible fer-ho. CiU i ICV-EUiA es decantaren per la revisió del Pla
General del 1993, com a opció preferible a la d’anar-lo retocant de
forma puntual. Per la seva part, el representant de l’Entesa va
manifestar-se en contra d’aquesta revisió, tot i rebutjar també les
modificacions puntuals. Finalment, el PSC es va comprometre a no
revisar el Pla General durant la propera legislatura. PP i ERC no es
van posicionar al respecte.

La classificació urbanística d’alguns paratges emblemàtics del Rodal de
Sabadell també tingué temps en el debat. Un d’aquests casos és el de la
Torre Turull – Can Moragues – Torrent de Colobrers. El sector de la
Torre Turull, compartit amb Castellar del Vallès, està qualificat com
d’equipaments supramunicipals. Davant la greu amenaça per al medi
natural i el seu paper clau cara a la connectivitat dels espais
naturals de la comarca, el Manifest demana la reclassificació
urbanística a espai no urbanitzable de protecció especial. El PSC es va
mostrar partidari d’estudiar detalladament la protecció d‘aquest
paratge en el marc del projecte de l’Espai Agroforestal de Llevant.
CiU i PP no van respondre directament a la qüestió formulada, CiU va
proposar la retirada de l’aeròdrom de Can Moragues, i el PP es va
mostrar partidari de garantir la protecció del Torrent de Colobrers.
ICV-EUiA, ERC i l’Entesa, amb matisos sobre la forma de fer-ho, van
posicionar-se per la protecció d’aquest espai.

Totes les formacions es van mostrar partidàries del suport a
l’activitat agrària del municipi. En aquest sentit, sobre la necessitat
d’impulsar el projecte de Parc Agrícola del Vallès (PAV, proposta
nascuda de la societat civil de la comarca fa dos anys i assumida entre
d’altres per l’Ajuntament de Sabadell en forma de moció), CiU i PP no
es van posicionar explícitament a aquest respecte. PSC, ICV-EUiA, ERC i
l’Entesa van mostrar-se favorables a impulsar-lo, tot i manifestar-se
conscients que es tracta d’un projecte que precisa de la col·laboració
amb altres administracions locals i supramunicipals..

Finalment, amb l’excepció de CiU i PP (que no es van posicionar), la
resta de forces polítiques van manifestar-se favorables a impulsar
durant la propera legislatura l’anomenat Espai Agroforestal de Llevant
(nascut com a proposta estrella de la Regidoria de Medi Ambient el
2001), tot buscant complicitats amb els municipis de l’entorn. Destaca
el compromís del PSC d’elaborar el pla especial de l’ Espai
Agroforestal de Llevant durant la propera legislatura, almenys de la
part corresponent al terme municipal de Sabadell.


Nova crida a l’adhesió al Manifest

Les entitats promotores del Manifest i organitzadores d’aquest debat
criden novament a la societat civil sabadellenca a adherir-s’hi. El
debat de divendres serví per constatar que el consens aconseguit en el
Pla General de 1993 és renovable en un nou compromís que potenciï la
protecció del nostre Rodal. No volem deixar de constatar que el ferm
compromís social exigeix fermesa en les voluntats polítiques
expressades.