La fiscalia de medi ambient critica que el govern ni denuncia ni col·labora

Penjat el 26 de maig de 2007, per ecologistes

Les acusacions més fortes les reben les àrees de residus, aigua i qualitat ambiental del departament

Font: EL PUNT 26-05-07 EMMA ANSOLA. Barcelona

La fiscalia de medi ambient ha intensificat les reiterades crítiques cap a les administracions, especialment al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a qui acusa d’una «escassa i gairebé anecdòtica actitud a l’hora de denunciar delictes mediambientals» i de «falta de col·laboració efectiva».

Les crítiques van dirigides especialment a les àrees de residus, aigua i qualitat ambiental del departament i a més qualifica de «difícilment creïbles» les respostes del departament pel que fa a la inexistència de delictes ateses «les investigacions que aquesta fiscalia porta a terme dia rere dia», segons la memòria del 2006.


+ Manifestació contra l’abocador il·legal de Cruïlles.

L’habitual actitud d’inoperància del Departament de Medi Ambient s’ha agreujat els últims dos anys, segons denuncia la fiscalia de medi ambient en la memòria del 2006. En l’última reunió de coordinació, celebrada el febrer del 2005, la conselleria de Medi Ambient va adquirir el compromís de trencar amb «l’habitual línia d’escassetat i fins i tot inexistència de denúncies» fetes per l’administració en els últims 18 anys. Tanmateix, i contràriament al que esperava la mateixa fiscalia «s’ha arribat a l’extrem que al llarg de tot el 2006 només s’hagi formulat una denúncia per part de l’Agència Catalana de l’Aigua», que a més va derivar en «una mera denúncia administrativa», segons s’assenyala en el text de la memòria sobre els delictes mediambientals del 2006.

En les seves crítiques al departament, la fiscalia, però, va més enllà i assegura que és «difícilment creïble i poc ajustat a la realitat» les respostes del departament quan assegura que no s’han apreciat indicis de delictes mediambientals. Una resposta que contrasta amb les «reiterades actuacions investigadores que la fiscalia porta a terme dia rere dia», sempre segons la informació de la fiscalia que enumera tot un seguit d’investigacions dutes a terme per aquest organisme: activitats industrials que generen contaminació atmosfèrica, vessaments d’aigües residuals sense depurar, la utilització fraudulenta de depuradores d’aigües residuals urbanes per al tractament il·lícit d’aigües residuals industrials, l’existència d’abocadors il·legals de residus tòxics i perillosos, o activitats il·legals que generen contaminació acústica, entre altres coses. «Activitats contaminants, moltes en situació administrativa il·legal, perfectament coneguda, consentida i tolerada», hi afegeix.

La fiscalia salva d’aquesta inoperància els funcionaris públics que treballen en les àrees de residus, aigua i qualitat ambiental del departament, als quals atribueix una «meritòria actuació i professionalitat». La direcció de Medi Natural també queda exempta de les crítiques de la fiscalia, i valora molt positivament «l’eficaç col·laboració» de tots els seus serveis relacionats amb els incendis forestals, la fauna i la caça i pesca. La fiscalia també critica el paper dels ajuntaments que el 2006 només han interposat tres denúncies.