La decisió del Govern de la Generalitat d’ubicar l'Institut d'Investigació de l'E

Penjat el 7 de juny de 2007, per ecologistes

Ens hem assabentat per la premsa que un centre públic-privat investigarà sobre energies renovables i estalvi energètic al Besòs i que la Generalitat negocia la incorporació al projecte dels grans grups del sector.

El Govern català i les universitats han decidit crear el centre d’investigació sobre energies renovables i estalvi energètic. Per a això, ha demanat la incorporació al projecte dels grans grups energètics, els fons dels quals se sumaran als de les administracions. L’Institut d’Investigació de l’Energia de Catalunya (amb les sigles IREC en català) arrencarà cap a 2008 i arribarà a comptar amb una inversió de 20 milions.

El futur institut s’ubicarà al costat del nou campus universitari del Besòs a Barcelona i formarà un Parc de l’Energia en situar-se al costat de les oficines que acolliran l’agència legal europea del projecte ITER (la primera gran instal·lació mundial d’experimentació en fusió termonuclear que s’instal·larà a la ciutat francesa de Cadarache).

Lamentem des del GEPEC-Ecologistes de Catalunya que el Govern hagi decidit amb traïdoria no complir les promeses fetes al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (quan es va conèixer que l’ITER es construiria a la ciutat francesa de Cadarache)  que el Centre de Recerca d’Energies Renovables es faria al municipi (en contraprestació als mals resultats de la campanya de l’ITER).

Sembla que no únicament la notícia ha agafat per sorpresa al GEPEC-EdC. El propi Delegat del Govern a Tarragona, Sr. Xavier Sabaté, afirmava en una entrevista que li feia el mensual econòmic “El Indicador del Camp de Tarragona” www.indicadordeeconomia.com que: “…La Delegació del Govern a Tarragona no renuncia que el Camp pugui acollir investigació en energies, tot i la pèrdua del projecte ITER, i ha anunciat la seva intenció de promoure la creació d’un centre d’investigació en la matèria…”

Recordem que aquest centre d’investigació en energies renovables, havia de crear-se a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, segons la "Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre les energies renovables (tram. 302-00018/07)" publicat al numero 10-sèrie P del Diari de Sessions del Parlament de Catalunya de 14 d’abril de 2004 (corresponent a les sessions parlamentàries 18 i 19 de la VII legislatura). Aquesta moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups parlamentaris.

Considerem greu la decisió del Govern de la Generalitat i pensem que s’ha perdut la oportunitat històrica de compensar pel principi de co-responsabilitat al sud de Catalunya per suportar les nuclears, les centrals tèrmiques, la implantació massiva i irracional de centrals eòliques, els polígons petroquímics i totes les indústries contaminants que s’hi ubiquen.

La decisió del Govern de la Generalitat d’ubicar l’Institut d’Investigació de l’Energia de Catalunya al Besòs (Barcelona) ha rebaixat l’acord de tots els partits polítics del Parlament a una simple pallassada.