GEPEC-EdC troba greus mancances al POUM de Tarragona i demana l’anul·lació de l’aprovació

Penjat el 18 de juny de 2007, per ecologistes

La revisió acurada que hem fet de l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM de Tarragona no deixa dubte: hi ha mancances molt importants i greus en l’estudi sobre els riscos d’inundabilitat al municipi, a més d’altres relacionades amb la preservació d’espais naturals com la Corona Verda de Llevant o la Platja Llarga.

 

És per això que donarem a conèixer en una sèrie de comunicats de premsa consecutius i monogràfics les mancances del POUM.

CAPÍTOL 1: Inundabilitat

Tot i que la memòria ambiental del POUM de Tarragona contempla un apartat anomenat "Inundabilitat", una anàlisi acurada de la informació que hi figura revela que l’estudi que ha fet l’empresa encarregada de l’informe de sostenibilitat ambiental és molt incomplet. GEPEC-EdC ha contrastat la informació i els plànols sobre inundabilitat que acompanyen el POUM amb els plànols elaborats per l’Agència Catalana de l’Aigua a través de l’INUNCAT, publicats a la web i que qualsevol ciutadà, associació o Ajuntament pot obtenir fàcilment:

Plànol de Delimitació de Zones Potencialment Inundables a Tarragona:

Sobta comprovar que el plànol d’inundabilitat adjunt al POUM de Tarragona només contempla com a zona inundable en l’àmbit municipal la desembocadura del riu Francolí, que ni tan sòls es correspon amb la delimitació de l’INUNCAT per a aquest tram. En els plànols adjunts a aquest comunicat es pot veure quines zones inundables han estat ignorades per l’informe de sostenibilitat ambiental del POUM (de Ponent a Llevant):

ZONA PONENT:

   · Prats de Cal·lípolis i platja dels Prats (espai humit protegit per la Xarxa Natura 2000, propietat de l’Autoritat Portuària)

   · Rieres de la Boella i la Beurada (protagonistes recents d’un episodi fort d’inundacions al seu pas pel polígon petroquímic Sud)

   · Estany de la Universitat Laboral (inclòs a l’inventari de Zones Humides)

   · Universitat Laboral, Polígon Industrial Francolí i Polígon Industrial Entrevies (afectats greument pel desbordament del riu Francolí l’any 1994)

   · Barris de Torreforta i Riuclar (afectats freqüentment per episodis de pluges intenses i definits com a zona potencialment inundable segons l’INUNCAT )

   ZONA LLEVANT:

     · Rieres de la zona del Llorito, Terres Cavades, la Salut i Cala Romana (conformen una petita conca hidrogràfica que desemboca a la Platja Arrabassada)

     · Rieres de la zona dels Boscos de Tarragona, Mas Enric, Gurugú i Monnars (conformen una petita conca hidrogràfica que desemboca a la Platja Llarga)

     · Platja Arrabassada i Platja Llarga (zones litorals sotmeses freqüentment a temporals de llevant i avingudes; en el cas de la Platja Llarga es troba documentada l’existència d’antigues llacunes i maresmes, amb continuïtat a la zona de reraduna, actualment ocupada per càmpings)

     · Riera de La Mora (desemboca a la Cala de La Mora i ocupa una bona part de l’espai d’interès natural de La Mora – Tamarit)

     A més d’aquestes zones potencialment inundables (de fet caldria dir "històricament inundades), m’hi ha d’altres que el POUM no té en consideració i que haurien de ser motiu d’un planejament urbanístic molt intel·ligent i amb visió de futur. Un exemple clar és la zona del Serrallo i l’antiga sofrera, que hauran de fer front a la remodelació de la part baixa i a l’augment de zones impermeables al voltant de la Tabacalera. Un altre motiu de preocupació, quant a inundabilitat, es troba en les noves zones urbanitzades al voltant del col·legi Cèsar August i l’Hospital Joan XXIII, que degut al talús de vuit metres aixecat al marge dret del Francolí tindran seriosos problemes de drenatge en cas d’inundació o pluges intenses. No cal dir que les avingudes del Francolí es traslladaran amb més força al marge esquerre, degut precisament a la barrera física que suposa el talús del marge dret.

     Per tot plegat, GEPEC-EdC informa i adverteix als veïns afectats que demanin mesures de protecció en cas d’inundacions, i recorda als responsables polítics municipals que una planificació urbanística que no tingui en compte el règim hidrològic de rius i rieres, la permeabilitat del terreny, la captació i emmagatzematge d’aigües pluvials, i la separació de la xarxes de drenatge i sanejament, està condemnada al desastre.

     Després vindran les lamentacions.