Els ministres de medi ambient han de rebutjar els plans de la UE per a promoure la incineració

Penjat el 27 de juny de 2007, per ecologistes

Brussel·les, 26 de juny de 2007 – Les ONGs mediambientals fan una crida als ministres de medi ambient de la UE per rebutjar el projecte de redefinir la incineració de residus com a una operació de ‘recuperació’.

Les ONGs sostenen que la redefinició promouria la incineració, una tecnologia de tractament de residus innecessària. Sota la legislació europea actual, la majoria de les incineradores són definides com a instal·lacions de disposició, i només es poden definir com a instal·lacions de ‘recuperació’ (un nivell més elevat en la jerarquia de residus) si ‘el’ seu ‘objectiu primari’ és la generació d’energia. La Comissió proposa una nova ‘fórmula de rendiment’ per definir quan es podran considerar com a recuperació, però fins i tot organismes públics com l’Agència de medi ambient de Regne Unit ha manifestat que creuen que aquesta fórmula no comportarà beneficis mediambientals [1].

El Consell de Medi Ambient —que decidirà la seva posició sobre la revisió de la Directiva Marc de Residus a la reunió de dijous 28 a Luxemburg— està dividit sobre aquest tema, amb una minoria de bloqueig que s’oposa a la redefinició [2]. D’altra banda, el Parlament Europeu va suprimir la fórmula en una primera lectura el 13 de febrer de 2007.

Segons Michael Warhurst, Cap de campanya de residus d’Amics de la Terra Europa, considera que "els governs europeus s’haurien de centrar en promoure la prevenció de residus i el reciclatge, ja que aporten beneficis a nivell climàtic i d’estalvi de recursos naturals. La incineració és un problema per al canvi climàtic, no una solució, i s’hauria d’anar eliminant en comptes de promoure-la."

"Aquesta redefinició no comportarà cap benefici mediambiental, i s’està promovent a causa de problemes amb la legislació d’alguns Estats Membres. Aquests problemes s’haurien de resoldre a nivell d’aquests estats membres i no empitjorant la legislació ambiental de la UE" diu Doreen Fedrigo, Coordinadora de Polítiques de Residus del BEE [veure la nota 3 per a exemples].

"Estem preocupats per l’augment de riscs a la salut derivats d’aquesta promoció potencial de la incineració, i creiem que s’hauria de rebutjar", manifesta Joan Marc Simon, Coordinador de Health Care Without Harm.

1[1] "Response To The Consultation Paper By The Department For Environment Food And Rural Affairs And Welsh Assembly Government: Proposal For A Directive Of The European Parliament And The Council On Waste", Environment Agency, January 2007

2[2] "WASTE DEBATE TO DOMINATE BUSY ENVIRONMENT COUNCIL EU countries still deadlocked over incineration status ahead of final environment ministerial under German presidency" ENDS Europe DAILY, Monday 25 June 2007. http://www.endseuropedaily.com/

3[3] A Alemanya, per exemple, el sector privat no pot treballar en la deposició de residus municipals, sinó només en la ‘recuperació’ d’aquests residus. Al Regne Unit, per contra, el sector privat està implicat en els dos, i l’avaluació del Govern de L’UK pronostica que aquesta redefinició tindrà poc impacte.