Els ministres de medi ambient aigualeixen la política de residus de la UE

Penjat el 2 de juliol de 2007, per ecologistes

Les entitats mediambientals qualifiquem el resultat de la votació
del Consell de Medi Ambient del 28 de juny com a la reculada més
important en més de 30 anys de política de gestió de residus europea.

Els ministres van decidir promoure la incineració i van perdre
l’oportunitat de modernitzar la política de residus de cara a augmentar
l’eficiència en l’ús dels recursos a Europa i a reduir els impactes
sobre el clima.

Ecologistes de Catalunya demana als europarlamentaris catalans que no aprovin les modificacions a la Directiva Marc de Residus .

Els ministres van establir una jerarquia de cinc nivells en la gestió
dels residus que hauria de prioritzar la prevenció, la reutilització i
el reciclatge per davant la incineració i l’abocament. Però també van
decidir reclassificar la incineració de residus municipals com a
"recuperació" en comptes de "deposició", fent-ne augmentar l’estatus i
donant-li una imatge més "neta".

A més, ni tan sols van intentar arribar a un acord en els objectius de
prevenció i reciclatge proposats pel Parlament Europeu en primera
lectura. El resultats, doncs, és una política que "de facto" no recolza
la jerarquia i que promou la incineració de residus.

Malgrat els punts de vista "diametralment oposats" —segons va dir el
ministre alemany de medi ambient— pel que fa a la reclassificació de la
incineració com a "recuperació", els estats membres van acceptar-la com
a contrapartida a l’acord de permetre augmentar la capacitat dels
estats membres de limitar l’entrada i sortida d’enviaments de residus a
les seves fronteres.

Des del punt de vista de les entitats mediambientals, aquesta
reclassificació és contraproduent i innecessària i és deguda,
principalment, a alguns problemes interns de certs estats membres que
els haurien de solucionar dins a nivell estatal, i no a nivell europeu.

A nivell català, si aquesta fos la proposta que s’acabés aprovant, es
donaria un gran impuls a la crema de residus en les incineradores ja
existents i podria tornar a activar el projecte d’incineradora al Port
de Barcelona, per la qual encara està reservat sòl metropolità. Aquesta
situació s’afegiria als projectes existents de crema de residus en
cimenteres, agreujant encara més la situació ambiental a nivell
metropolità.

D’altra banda, la reclassificació permetria considerar la crema de
residus provinents dels Ecoparcs com a recuperació per la qual cosa no
hi hauria incentius per millorar els actuals resultats de recuperació
de residus.

Segons Doreen Fedrigo, coordinadora de residus del BEE “la posició del
Consell respon, sobretot, a una demanda dels estats membres de tenir
més autonomia sobre la implementació de la jerarquia de gestió residus
i sobre el control sobre l’entrada de residus procedents d’altres
països. Aquesta descentralització de la política de residus amenaça de
fragmentar encara més un àmbit polític ja molt fragmentat. Es perillós
allunyar-nos d’uns criteris de gestió de residus unificats."

"El Consell de Medi Ambient ha ajornat el vital debat dels objectius de
reciclatge i prevenció –als quals van donar suport el mes de febrer– i
s’ha centrat en canvi a canviar el fons de la jerarquia de gestió de
residus. Això és molt decebedor ja que la UE hauria de liderar
l’eficiència en l’ús de recursos i la reducció dels impactes en el
clima", segons el Dr. Michael Warhurst, coordinador de residus d’Amics
de la Terra – Europa.

D’altra banda, Joan Marc Simon, portaveu de Health Care Without Harm’s
Waste ha dit "la decisió del consell de reclassificar les incineradores
és molt curta de mires; no aborda d’una manera estratègica a mig
termini la gestió dels residus europea. Demanem al Parlament Europeu
que torni a una política europea comuna amb objectius de prevenció i
reciclatge en la segona lectura” .

Des de la federació Ecologistes de Catalunya i la Plataforma Cívica per
a la Prevenció dels Residus (PCRR) la seva portaveu Mercè Girona
comparteix el posicionament amb els grups ecologistes europeus i apunta
que els ecologistes catalans “demanem als europarlamentaris del nostre
país que no aprovin les modificacions a la Directiva Marc de Residus i
que donin suport als objectius i propostes aprovats pel Parlament en la
primera lectura, el febrer de 2007”.

+ informació:

CEPA 93 680 2751 / 93 680 1678