El Govern de la Generalitat amenaça amb intentar regular la caça amb barraca a les Terres de l’E

Penjat el 7 d'agost de 2007, per ecologistes

Les entitats conservacionistes SEO/BirdLife, GEPEC-EdC, IPCENA-EdC i la Federació Ecologistes de Catalunya denuncien un nou intent, per part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, de legalitzar de forma irregular una pràctica que incompleix amb a legislació europea i estatal.

El Departament de Medi Ambient ha anunciat en diverses ocasions aquest mes de juliol la seva intenció d’aprovar un decret per a poder continuar amb la caça amb barraca a les Terres de l’Ebre. La darrera ha estat pel propi Director General de Medi Natural, Joan Pallisé, que va confirmar que el decret que ha de servir per legalitzar la caça en barraca a les comarques del Baix Ebre i el Montsià sortirà a exposició pública durant la primera quinzena de setembre malgrat tenim informacions que confirmen que podria sortir publicat al DOGC el mes d’Agost.

L’intent de legalitzar la caça amb barraca, per part del Departament de Medi Ambient demostra, una vegada més, com aquest departament es posa al costat d’alguns caçadors que sempre han obviat la legalitat vigent a Europa i Espanya. La Direcció General de Medi Natural vol modificar la legislació catalana “a la carta” per tal de mantenir una pràctica insostenible, no selectiva, massiva i incontrolable, que afecta espècies protegides, per tal de satisfer un col·lectiu que actua descaradament com a grup de pressió i que ha manifestat reiteradament i actuat amb una falta d’intenció d’atenir-se a la normativa legal vigent.

Les entitats conservacionistes SEO/BirdLife, GEPEC-EdC, IPCENA-EdC i la Federació Ecologistes de Catalunya denunciaran aquest nou intent a Brussel·les on serà el Tribunal de Luxemburg el que conclogui amb més de 15 anys d’il·legalitats, tal i com va fer amb el intent de legalització a la Comunitat Valenciana.

Prova pilot

L’any 2004 el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ja va intentar “legalitzar” aquesta pràctica, amb una autorització de 250 barraques al Baix Ebre i el Montsià en una prova pilot, però el 100% de les inspeccions realitzades pels agents rurals van demostrar que cap de les barraques autoritzades complien les condicions establertes pel decret, i totes elles presentaven irregularitats.

L’any 2005 la pròpia Comissió Europea va obrir un expedient d’ofici donat que aquesta prova pilot, autoritzada el 2004, vulnerava la Directiva Aus (79/409/CE). Si la intenció d’aprovar aquest decret tira endavant les entitats SEO/BirdLife, GEPEC-EdC, IPCENA-EdC i la Federació Ecologistes de Catalunya tornaran a recórrer a Europa per tal que revisi l’incompliment de la legislació europea, prengui les mesures oportunes i demani la responsabilitat corresponent a qui hagi legislat coneixent la il·legalitat manifesta del nou decret. Hi ha, per tant indicis de prevaricació.

Oposició total

SEO/BirdLife, GEPEC-EdC, IPCENA-EdC i la Federació Ecologistes de Catalunya, volen manifestar la seva oposició total a un intent de legalitzar una pràctica que els  informes científics demostren “massiva i no selectiva” a més d’ésser incontrolable per realitzar-se en recintes tancats, i que posa en risc la conservació de poblacions d’espècies protegides, tant pels components químics dels productes emprats (toluè i n-decà) com per la manipulació d’ocells de mida petita, sotmesos a un gran estrès i en època migratòria.

A més a més, els mètodes emprats en l’actualitat per aquesta pràctica no són els mateixos que els fets servir de forma tradicional, ni en els horaris de pràctica de la caça, ni en el fet de fer servir reclams elèctrics, ni en els productes (les coles i productes de neteja del plomatge) emprats. Per tant conclouen que la caça en barraca en l’actualitat no és una activitat “tradicional” argument principal que ha estat utilitzat pel col·lectiu de caçadors de barraca i pel propi Departament de Medi Ambient.

Això està corroborat per l’elevat nombre de judicis, via penal, que en l’actualitat s’estan duent a terme al Jutjat de Tortosa, per diverses infraccions durant les inspeccions dels agents rurals dels anys 2004 (en què es van autoritzar 250 barraques), i l’any 2005 en que no va haver-hi autoritzacions, el total de judicis supera els 60.

Terres de l’Ebre, a 07 d’agost de 2007-08-07

Per a més informació: