GEPEC-EdC denuncia que el camp de golf Costa Dorada utilitza de forma il·legal aigua de pou per al reg

Penjat el 9 d'agost de 2007, per ecologistes

La situació d’il·legalitat del Club de Golf Costa Dorada ultrapassa allò que estableix el Decret de Sequera 2007 i la pròpia Llei d’Aigües, doncs la captació d’aigua de pou per al rec no disposa de la concessió administrativa corresponent, segons ha informat l’Agència Catalana de l’Aigua a GEPEC-EdC.
Les captacions d’aigua de pou per al rec del camp de Golf Costa Dorada es troben en una situació completament il·legal. La solució passaria necessàriament per la connexió amb les aigües regenerades provinents de la depuradora d’Altafulla, solució que compta amb el vist-i-plau tècnic de l’ACA des de Febrer de 2007, però que no compta encara amb la presentació d’un projecte tècnic de connexió per part d’aquest camp de golf.

De fet, la captació d’aigües regenerades de la depuradora d’Altafulla per al camp de golf ja es contemplava des de l’any 2004, data en la que l’ACA va respondre a la sol·licitud d’aprofitament de diversos peticionaris (entre ells el golf Costa Dorada) requerint-los un projecte tècnic:


ANUNCI sobre una sol·licitud d’aprofitament d’aigües regenerades en competència (ref. 00200100245, CC2003002942, CC2003002965 i 00200100367).

A data d’avui, 7 de Juliol de 2007, i després de diversos requeriments de l’ACA, l’esmentat camp de golf no ha presentat cap projecte tècnic de connexió a depuradora, la qual cosa vol dir que l’aigua per al reg de la gespa prové íntegrament dels pous que abasten el complex recreatiu. Si prenem com a valor de referència el cabal d’aigua sol·licitat, de 450 milions de litres l’any = 1’2 milions de litres diaris = 14’2 litres per segon (equivalents al consum d’una població de 7.700 habitants), ens farem una idea clara de l’enorme quantitat d’aigua de pou que es malbarata per al reg de gespa. I el que és encara més greu, aquesta captació no disposa de cap concessió administrativa legalitzada.

Caldrà doncs que l’infractor, Club de Golf Costa Dorada, compleixi amb celeritat els requeriments de l’ACA i presenti el projecte tècnic de connexió a la depuradora d’Altafulla. GEPEC-EdC seguirà de molt a prop aquest tema i informarà de les conseqüències legals que pugui tenir el reiterat incompliment de la legislació en matèria d’aigües per part d’aquest camp de golf.