La caça en barraca i filat erosionen el prestigi internacional de Catalunya com a país civilitza

Penjat el 4 d'octubre de 2007, per ecologistes

Avui les 12:30 s’han lliurat al Departament de Medi Ambient i Habitatge les primeres gairebé 20.000 signatures individuals amb el recolzament de més de 600 organitzacions de tot el planeta recollides a la web  http://www.gepec.org/barraca-i-filat

Les entitats SEO/BirdLife, GEPEC, DEPANA, IPCENA, Ecologistes de Catalunya, Associació Ornitològica de les Terres de l’Ebre (Picampall), Vogelschutz Komitee,  promotores de la Campanya de recollida internacional de signatures contra la legalització d’aquestes formes de caça no selectiva que causen la mort de milers d’aus protegides, han presentat les signatures que donen recolzament al manifest adjunt*, (en format digital estalviant 2.000 fulls de paper a dues cares o 4.000 a una).

S’han exposat i explicat els resultats de la campanya de signatures, la projecció global d’aquesta campanya, els recolzaments obtinguts de les entitats de tot el Planeta, hi ha entitats i particulars dels 5 continents! i els comentaris que aquestes formes de caça provoquen en persones d’arreu del Món, (ecologistes, estudiants, animalistes, científics, turistes, caçadors d’escopeta, etc…) De aquest comentaris se’n poden extraure les següents conclusions:

– Es consideren aquestes formes de caça còmodes i poc esportives, impròpies de l’actitud dels caçadors que posen a prova les seves capacitats físiques en la cacera.

– Perjudica la biodiversitat, reduint els nombres d’ocells protegits i alterant l’equilibri ecològic de l’hàbitat en concret, degut a la no selectivitat dels mètodes i de les actituds amb que s’empren.

– Escandalitza de manera molt notable el patiment i mort de molts dels exemplars de tords i d’ocells protegits caiguts a les barraques mentre el caçador està absent o dormint.

– Es descriu com una forma de maltractament animal indigne de societats civilitzades i propi d’èpoques cavernícoles, medievals o en situacions d’escassetat extrema de recursos en països poc desenvolupats.

– Es protesta per l’aprofitament impropi del concepte de tradició, usat masses vegades per a justificar la depredació indiscriminada del medi o el maltractament animal.

– S’explica la progressiva prohibició d’aquestes arts a Europa des de mitjants del segle XIX fins a la dècada dels vuitanta del segle XX, pel seu efecte perniciós al medi.

– Es protesta per les situacions en que encara no s’ha eradicat, com Malta i Xipre, que actualment pateixen un boicot turístic a causa de la indignació que desperta la captura amb aquests mètodes de tota mena d’aus, sobretot les migratòries de tota Europa en el seu pas a África.

– Es protesta per la captura massiva de túrdids amb aquestes arts a Catalunya i València, sent poblacions numèricament en declivi a Centre Europa, i de les que molts ciutadans d’aquest països en tenen cura, sense conèixer fins ara la causa de la disminució dels seus efectius poblacionals.

– S’exigeix l’actitud decidida de la justícia europea contra el regne d’Espanya, i el retall de fons econòmics de compensació fins que es restableixi el compliment real de la normativa comunitària a la que tots els ciutadans europeus han de donar compliment d’igual manera.

– En uns casos es manifesta sorpresa, doncs es tenia a Catalunya per un país modern, i es comença a dubtar del seu nivell de civilització, posant-lo a l’alçada dels bous matats públicament amb llança  o les cabres llençades d’un campanar.

– En d’altres casos es suposa que aquestes actituds sols poden ser minoritàries, poc acceptades a les Terres de l’Ebre, i desconegudes per la majoria de la població catalana, que pel seu nivell de cultura i desenvolupament no admetria aquesta situació.

– En molts casos es demana, sol·licita o aconsella una revisió de les actituds envers la natura de la política i dels responsables polítics de Catalunya.

– En altres nombrosos casos es planteja directament un boicot turístic personal a Catalunya en cas de legalització o continuïtat d’aquestes formes de caça i manca de respecte pel patrimoni natural comú a tots els europeus.

Per últim : més de 600 organitzacions i entitats internacionals,que han recolzat el manifest, entre les que es troben associacions ornitològiques, ecologistes, naturalistes, animalistes, protectors dels animals, societats culturals, grups diversos i  empreses de tots els continents del Planeta, representant en conjunt a milions de persones, mostren en conjunt la seva sorpresa de que zones desenvolupades del Món com Catalunya i Espanya permetin pràctiques que actualment sols es mantenen en zones on regna la pobresa i el subdesenvolupament. Algunes com la Royal Society for the Protection of Birds (amb més d’un mil·lió de socis a la Gran Bretanya) han manifestat indignades la seva intenció d’actuar de forma directa a través de  la Comissió Europea per la preservació de les aus migratòries que neixen a Centre Europa i són caçades amb aquests mètodes massius en el seu pas migratori per  terres catalanes.

Les signatures a la web www.gepec.org/barraca-i-filat segueixen fins a obtenir la prohibició definitiva d’aquests pràctiques de caça insostenible al nostre país.
* Manifest contra el Projecte de Decret de 2007, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es vol permetre la caça amb els mètodes del vesc i del filat.

Les persones que signem aquest manifest volem expressar el nostre desacord amb aquest projecte de decret i qualsevol intent de legalització d’aquests mètodes primitius de caça, entre d’altres motius perquè:

1. Atempta contra la biodiversitat i les nombroses espècies d’aus de les nostres garrigues, doncs legalitza mètodes no selectius, massius i incontrolables, que destrueixen una gran quantitat exemplars de fins a 51 espècies protegides.

2. Es tracta d’una crueltat contra el bon tracte animal, permet la mort en massa i cruenta de centenars de milers de tords nascuts al Nord i Centre d’Europa aprofitant el seu pas migratori, tractant-se a més de poblacions en declivi.

3. No es justifica per danys agrícoles, ni com a sector econòmic, sinó una activitat lúdica que no respecta ni la seva pròpia tradició, ni és una forma cultural desitjable sinó que posa a Catalunya a la cua d’Europa en la protecció de la fauna, i capdavantera en la recuperació de costums eradicades d’Europa al llarg del segle XX per obsoletes.

4. Ens avergonyeix especialment que aquest decret tant oposat als valors i sensibilitat ecològica emergents sigui impulsant per una Conselleria governada per un partit (Iniciativa per Catalunya – Verds) suposadament ecologista, que pertany al Grup Verd del Parlament Europeu, i que amb això vulnera la legalitat europea i espanyola en matèria de protecció de les aus.

Demanem doncs que, d’acord amb la legislació europea, espanyola i catalana vigent i la ja nombrosa jurisprudència al respecte, es reconegui la impossibilitat d’efectuar aquestes pràctiques de forma selectiva i controlable, el govern català en decreti la il·legalitat i es dediquin els esforços suficients per la seva definitiva desaparició.