Campanya contra la legalització de la caça en Barraca i filat a Catalunya

Penjat el 10 d'octubre de 2007, per ecologistes

Èxit de la campanya ecologista en contra el projecte de decret de la caça en vesc i filat promogut pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Les entitats ecologistes i conservacionistes demanen al Govern fermesa i garanties jurídiques per evitar la caça d’espècies protegides en vesc i filat

Avui el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha fet pública la decisió de retirar el projecte de decret regulador de la captura d’ocells amb vesc i filat. Entre d’altres motius que han impulsat aquesta decisió ha estat la resposta que la Comissió Europea va donar la setmana passada al Director General de Medi Natural, davant la consulta feta sobre la coherència o no d’aquest decret amb la Directiva europea per a la conservació dels ocells (79/409/CE).

Les entitats promotores de la campanya per a la retirada del projecte de decret volem, mostrar la nostra gran satisfacció davant aquesta decisió i destacar les declaracions emeses en el comunicat del Departament de Medi Ambient.

La retirada del projecte de decret demostra la incoherència del Govern d’intentar regular una pràctica massiva i no selectiva, que afecta a espècies protegides i prohibida per la normativa europea. En aquest sentit les entitats impulsores de la campanya per la retirada del projecte volen manifestar la seva satisfacció, davant un fet que ha rebut el suport de més de 660 entitats: ong, centres de recerca i universitats, entitats i empreses de tot el món, i més de 21.000 signatures particulars.

Les entitats consideren però que la retirada del projecte de decret no es traduirà amb la finalització d’aquesta pràctica prohibida a nivell europeu i estatal. En aquest moments exigim la revisió de la llei de protecció dels animals (12/2006), en la què no queda prohibida la captura de tords amb vesc. També, volen recordar que la revisió de la llei ha estat una reivindicació del col·lectiu des dels anys 80, i que malgrat la llei ha tingut diverses revisions, aquesta no ha estat mai inclosa. La llei, tal i com està formulada a aquest respecte incompleix amb la legislació de rang superior.

Les mateixes entitats també volen alertar de la proximitat de les dates en que es practica la caça en barraca, i de la intenció manifestada públicament per alguns dels barraquistes de continuar practicant la caça amb barraca. Per aquest motiu  sol·liciten al Departament de Medi Ambient i Habitatge que doni suport i doti dels recursos necessaris al Cos d’agents rurals, per tal que vetllin per a que aquesta pràctica il·legal no torni a donar-se en el territori. 

Les entitats consideren que els resultats de la campanya de recollida de signatures per a la retirada del projecte de decret ha estat un èxit inimaginable quan es va dissenyar, ja que s’han recollit en quatre setmanes més de 20.000 signatures de més de 40 països, el que ha permès difondre la problemàtica de forma massiva, i pensen continuar ambla campanya per a què aquesta pràctica desaparegui definitivament de Catalunya.

Més Informació a :

SEO/BirdLife Catalunya -Cristina Sànchez  93 289 22 84

SEO/BirdLife Terres de l’Ebre – Ignasi Ripoll 616 29 02 46

Prensa SEO/BirdLife Carmen Fernández, 91 434 09 10 / 699 98 36 70
GEPEC-edC – Damià Vernet 636-38.61.69

DEPANA – Manuel Cunill 629 57 70 83

Associació Ornitològica de les Terres de l’Ebre – PICAMPALL – 977 48 92 64

IPCENA-edC – ipcena@ipcena.org

Vogelschutz Komitee e.V. – vogelschutz.komitee@t-online.de