Medi Natural de les Terres de l’Ebre autoritza una destrossa de vegetació

Penjat el 29 d'octubre de 2007, per ecologistes

 

Medi Natural de les Terres de l’Ebre autoritza una destrossa de vegetació a La Franqueta desobeint un informe del Parc Natural dels Ports
La vall que porta a l’àrea de lleure de La Franqueta, enclavada dins del terme municipal d’Orta de Sant Joan i del Parc Natural dels Ports, inclosa també dins la Xarxa Natura 2000 està sofrint unes agressions mediambientals serioses com a conseqüència dels treballs que l’empresa Forestal Catalana està duent a terme amb el vist i plau de la Delegació Territorial de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre. Concretament del Cap de Servei de Medi Natural, Sr. Jovaní i de l’enginyer forestal Sr. Eusebi Casanova.

Aquests treballs s’han justificat com a mesures contraincendis però els tècnics del Parc Natural dels Ports van emetre un informe previ amb molts condicionants que ha estat ignorat per Medi Ambient.

Els treballs de desbrossament a matarrassa que ha provocat la desaparició del sotabosc en un àrea al voltant de La Franqueta i del seu camí d’accés s’han fet tant barroerament que s’han destruït marges de pedra seca trencant un element tradicional del paisatge i afavorint la erosió per ecorrenties pluvials. També s’ha ferit l’escorça provocant profundes nafres a molts arbres (bàsicament pins) que no s’han tallat i que poden posar en perill la seva existència. Tanmateix s’ha destruït part de la vegetació de ribera del Riu Estrets en el seu pas per La Franqueta a més del vessament de brossa i residus vegetals a la seva llera danyada també pel pas de la maquinària pesant utilitzada en els treballs.
És del tot incomprensible que es puguin autoritzar per part de Medi Ambient aquesta mena de treballs que provoquen tants impactes a la flora i a la fauna d’un biosistema terrestre i fluvial únic i singular que forma part d’un Parc Natural i de la Xarxa Natura 2000 vulnerant les directives europees i exposant-se a la denúncia corresponent, i que això és faci fent-ho passar com a mesura contraincendi. I encara més, desobeint als tècnics que gestionen el Parc Natural dels Ports.
El major perill de provocar un incendi a la zona el constitueix l’activitat antròpica de la pròpia àrea de lleure de La Franqueta amb les seves instal·lacions que afavoreixen el campeig i permeten activitats lúdiques perilloses com pot ser el servei de barbacoes que hi ha instal·lades. Aquest tipus d’instal·lacions haurien de desaparèixer. Van ser concebudes en uns altres temps on es tenia una concepció molt diferent de la política forestal. Ara son una bomba de rellotgeria pels espais naturals protegits on estan ubicades com ja s’ha demostrat desgraciadament en més d’una vegada. Al bosc no s’hi juga amb foc. Qui l’estima el respecta pels seus valors naturals i no hi desenvolupa activitats perilloses.
L’Ajuntament d’Orta de Sant Joan demostra tenir molt poca sensibilitat ambiental ja que te poca cura  i respecte per la zona. Es poden veure contenidors de brossa plens fins a dalt i fins i tot amb residus abocats pel terra i que l’Ajuntament no recolleix des de fa temps. De fet l’ajuntament ja va donar mostra del seu poc interès pel Parc Natural, al executar la tallada del bosc del Pla de les Eres, al mateix cor del massís, en un indret de gran bellesa amb uns valors ecològics excepcionals.
Una vegada més la gestió de Medi Natural i de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre es posa en evidència com a conseqüència de la poca sensibilitat que demostren els seus responsables tècnics i polítics. No es fa pedagogia de respecte a la natura, ans al contrari s’afavoreixen massa sovint les accions de depredació i destrucció del territori i els seus valors naturals.
Fa temps, que observem que des de la Subdirecció General de Boscos i Gestió de la Biodiversitat i adduint a mesures de prevenció d’incendis, es fan obres i treballs agressius i molt poc respectuosos amb el paisatge i l’entorn natural. Notem a faltar noves idees, imaginació i sobretot un treball acurat i tècnic, on s’apliquin mesures de prevenció d’incendis dignes dels temps moderns que siguin selectives i compatibles amb l’espai natural i on s’efectuï i sobretot es substitueixi la visió productivista del bosc per una gestió sostenible i conservacionista. És evident que aquestes obres que fomenten el desbrossament total i la desaparició del sotabosc i que converteixen el bosc madur natural en un jardí de pins humanitzat i anti-natural son  practiques del passat i el resultat de la nul·la planificació i poca preparació dels tècnics de l’Administració i de les empreses executores. Hi ha una altra manera de fer millor les coses. Simplement respectant la natura i els seus cicles.
Des de GEPEC-EdC i SEO/BirdLife demanem que urgentment s’aturin els treballs, es reposin els danys ocasionats restituint en la mesura que sigui possible les coses malmeses al seu estat original i es depurin les responsabilitats pertinents. També demanem un canvi d’orientació de l’actual política de Medi Natural i de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre. Que sigui més sostenible i respectuosa amb el fabulós patrimoni natural que tenim i que hem de preservar per nosaltres i les generacions futures. Aquesta pot ser una mesura important de lluita contra el canvi climàtic.
Terres de l’Ebre, 29 d’octubre de 2007