GEPEC-EdC qualifica de “monstruositat” el Pla Especial que pretén transformar 340 hectàrees de s

Penjat el 22 de novembre de 2007, per ecologistes

GEPEC-EdC ha tramès a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Tarragona un plec d’objeccions al Pla Especial que vol desenvolupar un parc solar fotovoltaic de proporcions gegantines a la plana agroforestal entre el Pla de Santa Maria i l’Alió. Es tracta d’un projecte de reparcel·lació i reconversió industrial absolutament monstruós.

Un cop més l’especulació urbanística troba justificacions d’allò més inversemblants per destruir, fragmentar i depredar un dels millors paisatges agroforestals de la plana de l’Alt Camp. El Pla Especial PE-161/2007, que es troba en fase d’avanç, preveu transformar 340 hectàrees de sòl agrícola i forestal en un mosaic de parcel·les de producció d’energia solar fotovoltaica. Es tractaria d’un complex industrial vuit vegades més gran que el parc solar de Flix (en sòl industrial), que és actualment el més gran de Catalunya; una veritable monstruositat.

L’ambició d’aquest Pla Especial és tan perversa que per saltar-se els dictàmens de la Comissió d’Urbanisme dividirà les 340 hectàrees en “unitats productives” de 4 a 14 hectàrees, com a parcel·les aïllades de producció d’un màxim de 2 MW cadascuna. Ens sembla que aquesta tàctica tan poc elegant no és res més que un intent per saltar-se a la brava el Text refós de la Llei d’Urbanisme i la Llei del Sòl. Ens recorda a l’estratègia que s’ha seguit fins ara en la instal·lació de parcs eòlics mitjançant la concurrència de projectes individuals, un al costat de l’altre, però en aquest cas s’està fent amb total premeditació.

Les justificacions que es donen en l’informe ambiental que acompanya l’avanç d’aquest Pla Especial són igualment inversemblants. Ni el Pla d’Energia de Catalunya ni el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona preveuen una transformació d’usos del sòl tan dràstica com la que contempla el PE-161/2007. Es dona el cas, per a més inri, que la plana agroforestal de l’àmbit d’aquest Pla Especial, entre els municipis del Pla de Santa Maria i l’Alió, suposaria una pèrdua d’hàbitat irreversible per a multitud d’espècies protegides, com l’àliga cuabarrada, l’àliga marcenca, l’esparver cendrós, el falcó peregrí, el tòrlit o el sisó. Aquestes espècies veurien com les seves àrees habituals de cacera i nidificació es converteixen en un entramat de plaques solars, formigó, subestacions elèctriques i línies d’alta tensió.

Aquesta zona doncs constitueix un mosaic agro-forestal excepcionalment sobre relleu pla, conformat bàsicament per pinedes de pi blanc i alzinars –codis de protecció per la UE 9540, 5333 i 9340-, sembrats, cultius arboris mediterranis de secà i atravessat per la Rasa de la Fonollosa, que conserva interessants retalls d’albereda litoral (92A0). El simple fet de parcel·lar les 350 ha i instal·lar-hi tanques perimetrals suposa la destrucció ecològica de l’espai, i la pèrdua irreversible de connectivitat al bell mig de la plana agroforestal del Pla de Santa Maria, element clau per a la preservació i integració del futurible Parc Natural de les Terres del Gaià (campanya en curs a http://www.quelcom.net/terresdelgaia/ ).

Alternatives a aquesta monstruositat de Pla Especial, des del nostre punt de vista:

a)      Implantació de parcs solars de dimensions reduïdes (< 2MW) en sòl industrial, factible en els diferents polígons industrials i sòls urbanitzables dels termes del Pla de Santa Maria, l’Alió, Puigpelat, Valls i Vila-rodona.

b)     Implantació de plaques solars en teulades públiques i creació d’una ordenança solar al municipi del Pla de Santa Maria per fomentar l’ús de les energies renovables entre seus habitants.

La clau del desenvolupament de les energies renovables no es troba en la creació de grans concentracions productives en sòl rústic, com ha passat amb les centrals eòliques, sinó en la generació d’un entramat productiu basat en petites instal·lacions ubicades en sòl industrial o en sòl urbà. Aquest model, anomenat generació distribuïda i defensat per la Federació d’Ecologistes de Catalunya de la qual forma part la nostra entitat, té una sèrie d’avantatges que el Govern de Catalunya hauria de considerar seriosament per tal de desenvolupar els futurs Plans d’Energia sense confrontacions amb el territori:

  • Augmenta la fiabilitat i seguretat de la xarxa

  • Millora considerablement l’eficiència

  • És molt més adaptable als avenços tècnics

  • Dóna lloc a un mercat basat en la competència real

  • Possibilita l’accés a la generació d’energia elèctrica a la ciutadania

  • Aquest sistema més comunitari incidiria en un canvi d’actituds socials que procuraria un augment de l’estalvi i un ús més eficient de l’energia

  • Les afectacions a l’entorn derivades de la generació distribuïda són pràcticament nul·les el que significa que tindria una gran acceptació per la població afectada
Per tot plegat, valorem NEGATIVAMENT el PE-161/2007 en la seva totalitat, per totes les raons exposades en el plec d’objeccions que us podeu descarregar des del següent enllaç:

Podeu consultar aquesta “monstruositat” de Pla Especial i enviar-hi objeccions fins el dia 29 de Novembre a la web del Departament de Medi Ambient i Habitatge: