Valoració sobre que la caça en barraca es considera com a delicte penal

Penjat el 22 de novembre de 2007, per ecologistes

 L’Audiència Provincial de Tarragona ha començat a revocar les sentències absolutòries per la via penal dels judicis corresponents a les denúncies per caça en barraca del 2005 al Montsià.

L’Audiència considera així que el fet de caçar amb barraca vulnera l’article 336 del Codi Penal com a delicte contra la fauna, imposa multes quantioses, inhabilita contra la caça als infractors i adverteix de la gravetat d’una possible reincidència en el delicte. S’espera que aplicarà el mateix criteri a tots els casos del 2005 i anys següents.

No podia ser d’altra manera atesa la indiscutible jurisprudència de tots els tribunals sobre el tema, que demostren la no selectivitat, massivitat i dificultat de control del mètode que perjudica a un nombre molt elevat d’aus protegides entre Catalunya i València, a més de la perseverança, la impunitat i la resistència a l’autoritat amb que aquesta es realitza.

El fet de que es retirés el projecte de Decret que intentava legalitzar aquesta pràctica va mostrar que ni el Govern europeu ni el català creuen en la possibilitat d’efectuar aquesta caça d’una manera selectiva, no massiva i controlable, desproveint a la defensa de l’únic argument que podia fer dubtar a la judicatura sobre la gravetat d’aquesta vulneració flagrant de la llei.

Les entitats organitzadores de la campanya contra la caça en barraca valorem positivament la decisió de la fiscalia i la judicatura d’aplicar aquest criteri prudent, doncs el sol fet de parar el vesc ja es considera delicte, independentment de que es trobin o no els moixons protegits capturats, la majoria tan petits i fàcils d’amagar que moren ocults a les inspeccions, empastifats o intoxicats.

Considerem un cop més inexplicable el paper del Delegat Territorial de Medi Ambient, que continua actuant de pèrit de la defensa, argumentant la bondat d’aquesta pràctica, malgrat el posicionament contrari del seu Departament.

En aquest sentit reclamem un cop més el paper proactiu i promotor de la sensibilitat ambiental del departament de medi ambient a les TTEE i de tots els estaments polítics en general, recordant als municipis implicats la importància de recomanar el compliment diligent de la llei.

Recordem que les associacions de paranyers i barraquers tenen com a únic objectiu estatutari la promoció d’aquesta forma de caça, ara reconeguda jurídicament  com a delicte penal.

Aquesta sentència accelera la fi inevitable d’aquesta pràctica obsoleta que ja ha estat prohibida i desaconsellada en els àmbits tècnic, internacional, social, polític i ara també judicial.

SEO/BirdLife, Gepec- EdC, Ipcena-EdC, Federació Ecologistes de Catalunya, Depana, Picampall i el Vogelschutz Komitee e.v.

Més Informació a :
SEO/BirdLife Catalunya – Cristina Sànchez  93 289 22 84

SEO/BirdLife Terres de l’Ebre – Ignasi Ripoll 616 29 02 46

Prensa SEO/BirdLife Carmen Fernández, 91 434 09 10 / 699 98 36 70
GEPEC-edC – Damià Vernet , 636-38.61.69

DEPANA – Manel Cunill 629 57 70 83

Associació Ornitològica de les Terres de l’Ebre – PICAMPALL – 977 48 92 64

IPCENA-EdC – Joan Vàzquez – 610-72,24.61

Vogelschutz Komitee e.V. – vogelschutz.komitee@t-online.de