GEPEC-EdC proposarà un acord de custòdia a l’Ajuntament de Tarragona per gestionar correctament

Penjat el 24 de novembre de 2007, per ecologistes

GEPEC-EdC proposarà un acord de custòdia a l’Ajuntament de Tarragona per gestionar correctament el Mur Verd

L’incendi que va tenir lloc la setmana passada entre la subestació de FECSA i l’empresa IQA és una prova més de l’estat d’abandó en que l’anterior equip de govern de Tarragona va deixar el Mur Verd. Esperem i desitgem que el canvi polític suposi un nou impuls per retornar als ciutadans aquest espai, i que alhora també serveixi per recuperar els criteris ambientals amb els que GEPEC-EdC es va inspirar per fer-lo realitat.

L’incendi de la setmana passada que va calcinar més de 14 hectàrees de matoll i conreus va posar l’ai al cor a molts veïns dels barris de ponent, tot i veient que la direcció del foc amenaçava perillosament el complex petroquímic sud. Les conseqüències, sortosament i gràcies a la direcció del vent i a l’actuació dels bombers, es van limitar a la devastació dels terrenys, sense ocasionar cap dany material o personal. Tanmateix, sobta que no s’activés el PLASEQTA i que no es produís ni tan sol un avís a la web de bombers i protecció civil.

Més enllà de l’incendi i de les seves causes i evolució, GEPEC-EdC vol posar sobre la taula el fet de que una zona verda en estat d’abandó pot suposar un perill real i una pèrdua irreversible d’un espai natural com a zona natural per al lleure i l’educació ambiental.

Per tant, volem proposar a l’Ajuntament de Tarragona un acord de custòdia del conjunt del Mur Verd i espais limítrofs, que contindrà un plec de condicions tècniques per a la gestió i l’ús sostenible d’aquests espais. La custòdia permetrà garantir que l’espai es gestiona correctament, i facilitarà una sèrie de mecanismes per a evitar un mal ús, l’abandonament o la possibilitat de que es repeteixi un incident important.

Entre les condicions tècniques hi haurà un apartat especial dedicat a la prevenció d’incendis, que avancem de forma esquemàtica en aquest comunicat:

  • Reducció i minimització de causes i punts d’inici

  • Reducció de la combustibilitat i la inflamabilitat

  • Infrastructures d’extinció d’incendis forestals

Entre les mesures a contemplar es trobarien:

–         anàlisi de nous riscs d’incendi

–         eliminació de residus, brossa i altres elements que puguin causar o facilitar la propagació d’incendis

–         restauració ambiental integrada de les àrees cremades

–         la creació de franges perimetrals de protecció, tallafocs i línies de defensa al voltant de les instal·lacions industrials i en punts estratègics

–         poda i desbrossat selectiu en aquelles àrees que puguin facilitar la dispersió d’un incendi, sempre d’acord a criteris ecològics i de sostenibilitat del Mur Verd

–         construcció d’una bassa anti-incendis

–         condicionament de camins per facilitar l’accés dels vehicles de bombers
L’acord de custòdia també inclouria mesures concretes per a la gestió i usos del Mur Verd, així com vies de finançament de les actuacions, projectes de voluntariat, estudi i plans de millora de les plantacions actuals, estudi faunístic i anàlisi de les incidències produïdes des de la creació del Mur Verd, amb alternatives sostenibles